مجله

چهارشنبه 14 فروردین 1398

تحقیق سيستمهاي حسابداري مالي

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق سيستمهاي حسابداري مالي

) چشم انداز

(چشم اندازي از چگونگي دانشگاههاي ملي و اينكه دانشگاههايي هستند كه افراد از طريق آنها زمينه را براي حسابداري مالي كسب مي‌كنند و نقطه شروع كار آنها براي حسابداري از آنجاست).

چشم انداز ۱:

تخصيص منابع بر اساس نتايج ارزيابي شخص ثالث از آموزش و تحقيق.

 • در تخصيص منابعي از قيبل كمكها و اعانه هاي عملياتي نتايج ارزيابي هاي شخص ثالث از آموزش و تحقيق در هر دانشگاه بدرستي انعكاس مي‌يابد، البته در اين راستا، نگاهي هم به پيشرفت توسعه فردي هر دانشگاه و ايجاد يك محيط رقابتي مي‌شود.

چشم انداز ۲:

ايجاد انعطاف در سيستمهاي مالي جهت ايجاد خط‌مش ها و ابتكارات دانشگاهي.

به عبارت ديگر:

 • پياده سازي هداياي عملي با صلاحديد دانشگاهها بدون مشخص ساختن موارد استعمال (همچنين در اختيار قراردادن وجوهي كه بايستي به سالهاي بعد منتقل شوند.)
 • با توجه به پرداختهاي معيني كه توسط دانشجويان صورت پذيرفته با ملاحظه خط‌مشي و ابتكارات هر دانشگاه در درون يك گستره مشخص شده توسط دولت، مقادير عيني را تعيين كنيد.
 • سرمايه‌هاي مازاد حاصل از تلاشهاي دانشگاهها بايستي به اهداف از قبيل تعيين شده‌اي اختصاص يابند كه در طرح ميان مدت، پيشاپيش، تصويب شده اند.
 • با توجه به امكانات علاوه بر پيشرفت حاصل شده با استفاده از امكانات هزينه هايي توسط دولت ارائه مي‌شود، همچنين ممكن است بواسطه وامهاي بلند مدت يا درآمد حاصل از مصرف وام يا ساير درآمدهاي حاصله بواسطه تلاشهاي خود دانشگاه نيز پيشرفتهايي صورت پذيرد.
 • كمكهاي با عوض و ساير درآمدهاي تهيه شده توسط دانشگاه بايستي بصورت قاعده‌مند، جداي از هداياي عملي پردازش شوند و با توجه به تلاشهاي دانشگاه انگيزه‌هايي هم بايد ايجاد شود.
 • كمكهاي بلاعوض توسط مسئولين محلي ممكن است تحت شرايط خاص پذيرفته شوند.

چشم انداز ۳:

انجام ذيحسابي بر حسب قابليت اعتماد مالي و تأميني اجتماعي.

 • معيارها و شيوه ها براي محاسبه و توزيع هداياي عملي بايستي براي عموم علني گردند.
 • انتشار گسترده و آشكارسازي جزئيات مالي هر دانشگاه در تمام سالها.
 • بازبيني استانداردهاي حسابداري براساس ويژگيهاي دانشگاه و غيره.
 1. خط مشي طراحي سيستم

(۱) بودجه‌ها و طرحهاي ميان مدت

 • در ايجاد سرمايه هاي سالانه براي هر دانشگاه دولت به عنوان يك قانون اجراي عملياتهاي اجرا شده در ميان مدت به عنوان يك پيش‌شرط مد نظر قرار مي‌دهد ليكن اين نيز قابل درك است كه در پاسخ به مسائل پيش‌بيني نشده نيازهايي ممكن اسن بروز كند لذا در حاليكه تغييراتي در طرحهاي ميان مدت برحسب ضرورت پيش‌ مي‌آيد برآوردها بايستي بطور ديناميك انطباق داده شوند و وضعيتهاي اجتماعي و مالي نيز سالانه به حساب آورده شوند.
 • اساساً شيوه برآوردهاي بودجه‌اي بايستي سازگار با نوع قانون باشد كه تصريح مي‌كند در زمان اجراي طرح در ميان مدت قوانين بايستي ميزان بودجه را تمام شده ارائه كنند و نيز آن چيزي كه كاربرد عيني در پروسه بودجه ريزي سالانه را به پيش‌ مي‌برد نيز بايستي با قانون سازگاري داشته باشد، ليكن اين نيز قابل درك است كه هزينه‌هاي احتمالي متناسب با محاسبه از طريق قوانين از پيش تنظيم شده، نيستند لذا شيوه‌ها بايد به نحوي سازگاري داشته باشند تا بتوانند يك چنين مواردي را به درست اصلاح كنند.

 

(۲) هداياي عملي (شيوه‌هاي محاسبه هداياي عملي)

 • هداياي عملي ارائه شده به دانشگاهها، مجموع (۱) و (۲) فوق هستند تا شفافيت در تخصيص بودجه را تضمين نموده و استقلال دانشگاهها را به پيش‌ ببرند و به درستي به اجراي پروژه‌هاي خاص پاسخگو باشند.
 • اختلاف بين درآمد استاندارد و هزينه محاسبه شده با استفاده از شيوه مشابه محاسبه براي تمام دانشگاهها بر اساس تعداد دانشجويان و ساير شاخصهاي عيني است (هداياي عملي استاندارد).
 • مقادير مورد نياز براي پياده‌سازي پروژه‌ها و اداره آموزش ويژه و امكانات تحقيق كه با شاخصهاي عيني محاسبة آنها مشكل است (هداياي عملي ويژه)

براي پيشبرد توسعه فردي در دانشگاهها و فراهم آوردن يك محيط رقابتي هداياي عملي بايستي به درستي نتايج ارزيابي هاي شخصي ثابت از دانشگاهها را بعد از كامل شدن طرحهاي ميان مدت منعكس نمايند

تحقیق سيستمهاي حسابداري مالي

نوشته تحقیق سيستمهاي حسابداري مالي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

چهارشنبه 14 فروردین 1398

تحقيق كارآفرين ها و كارآفريني در صنعت

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقيق كارآفرين ها و كارآفريني در صنعت

كارآفريني موتور توسعه اقتصادي

مقدمه:

«كارآفريني از ابتداي خلقت بشر و همراه با او در تمام شئونات مختلف زندگي انسان حضور داشته و مبناي تحولات و پيشرفت هاي بشري بوده است و اكنون در عرصه جهاني افراد خلاق، نوآور،‌نوساز و مبتكربه عنوان كارآفرينان چرخ هاي توسعه اقتصادي را به حركت درمي‌آورند. در اهميت كارآفريني همين بس كه طي ۲۰ سال (۱۹۸۰-۱۹۶۰) در يكي از كشورهاي جهان سوم (هندوستان) تنها پانصد موسسة كارآفريني شروع به كار كرده اند و حتي پاره اي شركت هاي بزرگ جهاني براي حل مشكلات خود به كارآفرينان روي آورده اند» (تدبير، ش ۹۰، ۱۳۷۷، ص ۱۰)

«تغيير فراگير روش ها و نگرش ها طي دو دهة اخير و جذب و به كارگيري مديران كارآفرين بيانگر نقش كليدي كارآفرينان به ويژه در ايجاد واحدهاي اقتصادي كوچك و متوسط كه منجر به اشتغال زايي زياد مي‎شود» (مدرس، بهار ۷۷، ش ۶، ص ۱۲۲)

«توجه به كارآفريني و ايجاد توسعه آن گام مثبتي در اشتغال زايي،‌افزايش منابع ملي،‌ رفع خلل، شكاف ها و تنگناهاي بازار و اجتماع،‌ تحول و تجديد حيات ملي و محلي،‌ ايجاد ثروت و توزيع درآمد و عامل تعادل در اقتصاد پويا و ترغيب و تشويق در سرمايه گذاري همراه با سود اجتماعي است.» (كارآفرين، ش ۸، ۱۳۸۰ صص ۲۴ و ۲۶)

 

تعريف و مفهوم واژة كارآفريني

«واژه اي است فرانسوي به معناي متعهد شدن “undertake” بنابر تعريف واژه نامه دانشگاهي و بستر[۱] كارآفرين كسي است كه متعهد مي‎شود مخاطره هاي يك فعاليت اقتصادي را سازماندهي، اداره و تقبل كند» (احمدپور،‌ ۱۳۷۹-۴)

«از حدود ۱۷۰۰ ميلادي به بعد فرانسويان درباره پيمانكاران دولت كه دست اندركار ساخت جاده، پل،‌ بندر و استحكامات بودند به كرات لفظ كارآفرين را به كار برده اند اما نبايد فراموش كرد كه در اوايل سدة شانزدهم كساني را كه در امر هدايت ماموريت هاي نظامي بودند كارآفرين مي خواندند و اين مساله تا بدانجا پيشرفت كرد كه براي انواع مخاطرات (Risks) با محدوديت هايي اين واژه مورد استفاده قرار گرفت» (كوچران، ۱۹۶۸-۸۷)

«انگليسي ها برخلاف فرانسوي ها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص كارآفرين به كار گرفتند كه عبارت بودند از:

متعهد[۲]، ماجراجو[۳] و كارفرما[۴]» (كوچران، ۱۹۶۸-۸۸) اين واژه در سال ۱۸۴۸ توسط استوارت ميل به كارآفرين “Entrepreneur” در زبان انگليسي ترجمه شد او كاركرد و عمل كارآفرين را شامل: هدايت، نظارت،‌ كنترل، مخاطره پذيري مي دانست و عامل متمايز كننده مدير و كارآفرين را مخاطره پذيري معرفي مي كرد.» (بروكهاوس و هوروتيز[۵]، ۱۹۸۶-۲۷).

تعاريف كارآفريني از ديدگاه نظريه پردازان

در اين خصوص دانشمندان بسياري اظهار عقيده نموده اند كه در اين مقاله به بررسي مهمترين عقايد و نظرات مي‎پردازيم.

۱- كارآفريني از ديدگاه اقتصاد دانان

«كارآفرين وكارآفريني اولين بار موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفت» (احمدپور،۱۳۷۹-۵) « “ريچارد كانتيون” (Richard contillon 1730) اولين فردي بود كه اين واژه را در علم اقتصاد ابداع كرد وي به سه عنصر اصلي در جستجوي فعاليت «كارآفرينان» اشاره نمود. ۱- كارآفرينان در يك محيط همراه با عدم قطعيت فعاليت مي‌كنند. ۲- آنها در صورت نداشتن توانايي زياد براي فعاليت اقتصادي با فساد و تباهي خاصي مواجه مي‎شوند.
۳- آنان سرمايه اوليه خودشان را فراهم مي‌آورند» (رامبال[۶]، ۱۹۸۹-۱۷) «كانتيلون، هركس را كه با بهايي نامعين دست به خريد و فروش بزند كارآفرين مي‌داند» (كوچران، ۱۹۶۸، ۸۷)

«ژوزف شومپيتر (Joseph Schompeter , 1934) مي‌گويد: كارآفرين نيروي محركه اصلي در توسعه اقتصادي است و نقش وي عبارت است از نوآوري و ايجاد تركيب هاي تازه از مواد» (احمدپور، ۱۳۷۹-۸۷)

« “شومپيتر” نقش مديران و افرادي كه كسب وكار ايجاد مي نمايند را از مفهوم «كارآفرين» جدا مي نمايد. از ديدگاه وي هر كدام از فعاليت هاي زير كارآفرين است.

۱- ارائه كالايي جديد ۲- ارائه روش جديد در فرايند توليد ۳- گشايش بازاري تازه ۴- يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت «كارآفرين» در اين ميان بايد صاجبان سرمايه را در خصوص مطلوبيت نوآوري خويش متقاعد سازد» (پالمر، ۱۹۸۷، ۴۷)

«شومپيتر استدلال مي‌كند كه «كارآفرينان» سازوكارهاي ايجاد و توزيع ثروت در نظام سرمايه داري هستند او اين فرآيند را «تخريب خلاق»[۷] مي نامد چرا كه كارآفرينان ثروت جديد را از طريق تخريب ساختارهاي موجود بازار ايجاد مي‌كند» (احمدپور، ۱۳۷۹-۵۴) شومپيتر معتقد است كه تعادل پويا از طريق نوآوري و كارآفريني ايجاد مي گردد ايندو مشخصه يك اقتصاد سالم است.» (دراكر[۸]، ۱۹۸۵- ۱۷) شومپيتر «مدير را تنها هنگامي كارآفرين مي‌داند كه تخريب خلاق يا نوآورانه را از خود بروز دهد» (كوچران، ۱۹۶۸-۹۰)

۲- كارآفرين از ديدگاه دانشمندان مديريت

«پيتر دراكر (Petter Drucker 1985) : معتقد است «كارآفرين» كسي است كه فعاليت اقتصادي كوچك و جديدي را با سرمايه خود شروع مي نمايد» (احمدپور، ۱۳۷۹-۲۱)

«به نظر ساوير (J. E. Sawyer 1958) كارآفريني را مي‎توان در دامنه وسيعي از وظايف مشاهده نمود. اين وظايف مي‎تواند شامل نوآوري محض تا كارهاي معمولي باشد و كارآفريني را نه تنها به طور مستقل و فردي بلكه در تمام سازمانهايي كه در آنها تصميم گيري هاي متهورانه اتخاذ مي گردد و بر تركيب و تخصيص منابع در شرايط بي ثبات تأثير مي گذارد مي‎توان يافت» (بروكماوس،‌ ۱۹۸۲- ۴۰)

« «ديويد مك كران واريك فلانيگان»[۹] كارآفرينان را افرادي نوآور ، با فكري متمركز و به دنبال كسب توفيق و مايل به استفاده از ميانبرها مي دانند كه كمتر مطابق كتاب كار مي‌كنند و در نظام اقتصادي، شركت هاي نوآور، سود آور و با رشدي سريع ايجاد مي نمايند» (احمدپور، ۱۳۷۷-۳۴)

۳- كارآفريني از ديدگاه محققين علوم رفتاري

«رابرت لمب (R. K. Lamb 1952) معتقد به نقش كارآفرين به عنوان تصميم گيرنده است وي معتقد بود كه

[۱]  .  Webster’s new collegiate dictionary

[۲]  . undertake

[۳]  . adeventure

[۴]  . projector

[۵]  . R- Brockhous & P- Horwitz

[۶]  . D. Rumball

[۷]  . Creative destruction

[۸]  .  Drucker

[۹]  . D. mckeran & flanigan

فهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

كارآفريني موتور توسعه اقتصادي……………. ۱

مقدمه…………………………………. ۱

تعريف و مفهوم واژة كارآفريني…………….. ۲

تعاريف كارآفريني از ديدگاه نظريه پردازان….. ۳

ويژگيهاي روان شناختي كارآفرينان………….. ۶

ويژگيها و خصوصيات كارآفرينان…………….. ۶

تعريف ويژگي هاي عمومي…………………… ۷

كارآفرين مستقل، سازماني و شركتي………….. ۸

كارآفرين بودن و خلاق بودن دو روي يك سكه……. ۱۲

كارآفريني بازارگرا يا بازارساز…………… ۱۶

سرمايه داران ارشادگر در خدمت كارآفرينان…… ۱۹

الگوي نوآوري در سازمان صنعتي ايران……….. ۲۰

موانع قانوني رشد كارآفرين در صنايع كوچك ايران ۲۱

آثار كارآفرينان ديروز سرمشق كارآفرينان امروز. ۲۵

خصوصيات اصلي كارآفرينان و مصاديق آنها…….. ۲۵

فهرست منابع……………………………. ۳۵

تحقيق كارآفرين ها و كارآفريني در صنعت

نوشته تحقيق كارآفرين ها و كارآفريني در صنعت اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

چهارشنبه 14 فروردین 1398

خلاصه و تحليل كتاب سمفوني مردگان

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

خلاصه و تحليل كتاب سمفوني مردگان

پيش از هر چيز بايد گفت: كه سمفوني مردگان يك

شاهكار است.              هفته نامه دي ولت- سوئيس

 

[دود ملايمي زير طاق هاي ضربي و گنبدي كاروانسراي آجيل فروشها لمبه مي خورد و از دهانه جلوخان بيرون مي زد. ته كاروانسرا چند باربر در يك پيت حلبي چوب مي‌سوزانند و گاه اگر جرأت مي كردند كه دستشان را از زير پتو بيرون بياورند، تخمه هم مي شكستند.]

آسمان برفي بر زمين گذاشته بود كه سال ها بعد مردم بگويند همان سال سياه، نيمي از مردم به سرپناه‌ها خزيده بودند، نيمي ديگر به ناچار با برف و سرما پنجه در پنجه زندگي را پيش مي بردند. برف همه را واگذاشته بود. سكوتي غريب كوچه و خيابان را گرفته بود. لوله هاي آب يخ زده بود، ماشين ها كار نمي كرد، در خيابانها كپه هاي برف روي هم تلنبار شده بود. كاسب ها پياده رو را روفته بودند، اما هنوز نيم متري از بارش شب پيش روي زمين خوابيده بود.]

و درست در اثناي يك يخ زدگي اجتماعي، يكنفر درب را از روي دريچه‌ي لنز برمي‌دارد و صحنه، قبل از اينكه سمفوني آغاز به نواختن كند- با تمام  سروصداها و سكوت ها و روشن و خاموشي پروژكتورهاي سالنِ نمايش- در مقابل يك لنز مزاحم، تكاپوي خود را آغاز مي كند. سمفوني ايي آغاز مي شود كه سازهايش همراه با مخاطب كوك مي شوند- برخلاف همسري اركستري هاي نمايشي، كه همه چيز در جلو ديدگانِ تماشاچي، خوب و مرتب است- كسي پروژكتورهاي سالن را قبل از آغاز برنامه امتحان مي كند، و اگر شنونده‌ي خوبي باشيم، سالني را تصور خواهيم كرد كه هراز گاهي يك گوشه‌ي آن روشن و خاموش مي شود و در هر بار روشن و خاموشي، شاهد يك پره از يك شخصيت يا حادثه خواهيم بود. اورهان، آيدين، آيدا، پدر، مادر، جمشيد، مارتا،‌ مرد قهوه چي، يك خانه، يك كارخانه، يك قهوه خانه، يك كاروانسرا و آدمها و مكانهاي ديگري كه هر يك نمايانگر خاطره اي هستند از سفها، دوره ها، قشرها و خلاصه، يك شهر، با همه‌ي حرفهايي كه براي نگفتن دارد. در پرتو اين تاريك و روشن، نمايي از شهري يخ زده به چشم مي خورد، در اواخر دوره‌ي رضاخاني، كه جزئيات حقايق تاريخي بر سوراخ سمبه هاي ديوارها و درهايش دلمه بسته اند، و تنها نويسنده اي مي ماند و نت‌هايي كه سالها بعد از ديروز رقم زده مي شوند. و سمفوني اي به دست مي آيد با ردپاي رئاليسم انتقادي با تم مرگ.

[روزنامه‌ايي از پاچه شلوارش درآورد و خواند: «همه در سكوت مرگ فرو رفته‌اند. شهر خالي از سكنه است. درخت ها سوخته اند. زن ها فاحشه شده اند. نان خالي هم گيرشان نمي آيد. و نمي دانند چطور خودشان را گرم كنند. و تنها در انتهاي شهر، در باغ سرسبزي هيتلر و معشوقه اش زندگي نسبتاً آرامي دارند. اين عكس هيتلر است كه با دست فتح بلگراد را نشان مي دهد. پيش …»

گفتم :‌برو بخواب

گفت: اين عكس،‌ شهر بلگراد را نشان مي دهد كه تقريباً ويران شده است.

گفت: قانون در اين مملكت بيست و چهار ساعت است. فوقش چهل و هشت ساعت.]

آدمي كه «گفت:»، در روشن- خاموش شدن دوباره‌ي پروژكتور باسازي كه هنوز كوك نشده است، در مقابل مخاطب، براي اولين بار با چهره‌ايي مجنون، كه برايش طرح مرگ مي كشند، رخ مي نمايد، محزون ترين ساز سمفوني. كه حضورش تنها با جاي پايي كه از وي روي برف مانده. در ته مانده‌ي خاطرات ديگران به چشم مي خورد. سازي بي پروا كه در داستان متولد مي شود، اوج مي گيرد، و در جنون گم مي شود. آدمي كه: [درجه حرارت بدن آدم به چهل و دو كه برسد، آدم مرده است. پس قبول كن كه مرده ها حرارتشان چهل و دو درجه است.] و به اين ترتيب،‌ روشن فكري خلق مي شود، كه در تمام طول سمفوني دنبال خودش مي گردد و دست آخر، ديوانگي را پيدا مي كند.

[آيدين، از همان ابتدا بچه‌ي سربه راهي نبود، شيطان در رگ و ريشه اش وول مي خورد، توي گوش هاش وز وز مي كرد،‌ او را به تقلا وامي‌داشت و از او آدمي ساخته بود كه امان ديگران را ببرد و بيچاره كند.

پدر پرسيد: دنبال چي مي گردي؟

دنبال خودم.]

با اين همه، در جايگاه اجتماعي خود،‌ هم چنان در مرز مرفه ها باقي مي ماند، و بويي از دردهاي قشر فقير نبرده است، گرچه درد بسيار كشيده است. بيشتر، درد مرفه بي‌درد را، دردي كه برايش شاهد بوديم، ابداً درد جامعه‌ي خاكستري داستان را ندارد.

در برخورد با باربرها مي گويد: [آقا داداش، اين همه جمعيت، قاشق از كجا مي‌آورند؟

اورهان ،  بعضي هم با دست غذا مي خورند.]

در گوشه‌ي ديگري از اين هم نوازي هميشگي، ساز ديگري به چشم مي خورد، ساز سكوت. سازي كه در تمام بخشهاي داستان حضور دارد و پايه هاي داستان را از اساس مي جود و تنها نگاه مي كند.

معصوميتي، كه حضورش را تنها با نگاه كردن به تمام حوادثي كه مي گذرند، اعلام مي كند. رد پايي كه در كرانه هاي شهرهاي امروزه، در هر دكان واكس و آدامس فروشي قابل ديدن است. آدمهايي كه هر روز با چتر سياه و بزرگ و زهوار دررفته اي پدر، از جايي در زندگي پرواز مي كنند.

حاصل داستان تلخ زندگي آدمهايي در بحبوحه‌ي جنگ. درها و ديوارها را مي گرفتند، تا دشمن به خانه‌شان وارد نشود. و چتربازهايي كه بر سر شهر آوار مي شوند و روي آن خيمه مي زنند. چتربازهايي كه احترام قفل ها و كلون ها و زنجير درها را به سخره مي گيرند، امنيت از دست رفته‌ي داستان اند.

[يوسف،‌ هر روز روي ايوان محو تماشاي چتربازها مي شد و ساعت ها آن جا مي ماند. نه تشنه اش مي شد، نه نان مي خواست و نه جايي مي رفت. شبانه روز روي ايوان بود. روزي تصميم گرفت خودش پرواز كند. اين كار به راحتي عملي مي شد. به اتقا پدر رفت. چتر سياه و بزرگ پدر را برداشت، با چند تكه طناب خود را به چتر متصل كرد، بر روي بام ايستاد و پرواز كرد.

همه‌ي واقعه به همين شكل بود كه مادر سالهاي سال به بچه هاش مي گفت برادر بزرگشان پرواز كرده كه به اين روز افتاده.]

[آيدا، آيدا، آيدا عضوي از خانواده كه كمتر خاطره‌اي از او در ذهن مانده بود. حتي آيدين هم سال

خلاصه و تحليل كتاب سمفوني مردگان

نوشته خلاصه و تحليل كتاب سمفوني مردگان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق آيا بين فنگ شويي و آئين زرتشت ارتباطي وجود دارد؟

پيش‌درآمد

ما در جهاني به سر مي‌بريم كه امور آن بسيار پيچيده، تودرتو و تا حدودي حيرت‌آور است. مردم با اعتقادات ديني گوناگون در آن زيست مي‌كنند. تنوع اديان (religiousdiversity) به قدري زياد است كه حتي يك گزاره‌ي آن ها در يك قالب نمي‌گنجد. اين كثرت ها نه تنها در حوزه‌ي دين و اعتقاد ديني بلكه در حوزه‌هاي فرهنگ، زبان، انديشه، عالم، فلسفه، هنر، تمدن و ده‌ها مقوله‌ي ديگر نيز سرايت كرده است.

امروزه انسان‌ها، متدينان، دانشجويان و جهان گردان در اثر ارتباطات بين‌المللي، در حال دادوستد علمي، فرهنگي، تجاري، صنعتي و… مي باشند. دهكده‌ي جهاني به اين ارتباطات شدت داده شده است و همين امر، سبب توجه انديشمندان به فرهنگ‌ها، اديان، علوم و فلسفه‌هاي مختلف شده و منشاء كشف اختلاف‌هاي فرهنگي و تبيين آن گرديده است.

درحال حاضر، ما با انواع اديان آسماني و زميني از جمله يهود، مسيح، اسلام، زرتشت، هندوييسم، و بوديسم و مذاهب شيعي، سني و فرقه‌هاي مورمونيسم وحدت گرايي، پروتستانيسم، كاتوليك، آيين‌نو كنفوسيوسي و… روبه رو هستيم و ناچاريم درباره‌‌ي  اين كثرت‌ها، ديدگاه و تفسيري داشته‌باشيم و در زمينه‌‌ي حقانيت‌، هدايت يا بطلان و ضلالت آن‌ها داوري كنيم.

هدف:

با وجود تنوع و تكثر اديان و مذاهب، نمي‌توان از ترابط و تشابه اديان غافل ماند؛ گرچه شايد نتوان در ميان تمام اديان و مذاهب، يك عقيده يا عمل مشترك يافت ولي پاره‌اي از عقايد و مناسك و مراسم در برخي از اديان و مذاهب بي‌شباهت با هم نيستند. در اين مقاله به مقايسه فلسفه فنگ‌شويي و مذهب زرتشت مي‌پردازيم و در صورت وجود تفاوتها و شباهتهاي موجود را بررسي مي‌كنيم.

 

كليد واژه‌ها:

۱- فنگ‌شويي: باد و آب

۲- جئومانسي: پيشگيري

۳- تاي جي: نهايت مطلق

فنگ‌شويي را مي‌توان هنر طراحي نظم موزون ناميد، و ريشه‌هاي آن را بايد در جهان‌بيني تائويسم و باورهاي آن جستجو كرد. تائوئيسم در آغاز به عنوان يك فلسفه يا جهان‌بيني، بر وفاق موزون بين انسان و محيط او براي دستيابي به آرامش و توازن تكيه داشت، اما در طي قرون تحت تاثير عوامل مختلف تبديل به مذهب غالب در چين شد.

در گمان چيني هاي باستان، موقعيت و جهت پديده‌ها در فضا حائز اهميت والايي است.[۱]نحوه قرارگيري محل سكونت و كار، اشياء و ساير مايملك انسان كه او را از هر سو احاطه كرده اند، قادر به تأثير گذاشتن بر رفتار و روان اوست. درفرهنگ بومي و اسطوره هاي چيني، اين تأثيرات شكل رفتار و شخصيت بيروني انسان را در جهت مثبت يا منفي، دوستانه يا غيردوستانه و بالاخره موزون يا موزون تعيين مي‌كنند.

هنر بومي چين موسوم به فنگ‌شويي، يا طراحي استقرار اشياء براي خلق زندگي متوازن و موفقيت‌آميز است.[۲] اين حكمت باستاني ابزار لازم جهت نيل به آرامش و رشد انسان را از طريق تعيين چگونگي ارتباط وي با اشياء و محيط پيرامون فراهم مي‌سازد؛ استقرار اشياء به گونه‌اي كه مردم (انسان)، محيط زيست (خاك) و روان (آسمان) با تشكيل وحدتي موزون، زمينه هاي پيشرفت انسان را ايجاد كنند. در سنت‌هاي جوامع غربي نيز نظريات مشابهي وجود دارد كه جئومانسي[۳] يا پيشگويي از طريق تفسير اشكال و خطوط محيط اطراف ناميده مي‌شود.

معناي لغت چيني فنگ[۴] باد و معناي شويي[۵] آب مي‌باشد. عبارت «باد و آب» نماد «صعود باد به قله كوه» و «اوج گيري آب درموج» است كه در صورت همنوايي، رفتار و كردار انسان را به سوي تعالي پيش مي‌برند. ريشه‌هاي فنگ‌شويي را بايد در ستاره‌شناسي كهن، علم جغرافيايي قديم، حكمت محلي چين، جهان بيني و فلسفه تائوئيستي، و طالع بيني چيني مندرج در ئي‌جينگ (يكي از متون كلاسيك چيني كه ئي چينگ يا كتاب دگرگوني‌ها نيز ناميده مي‌شود) جستجو كرد.

حكمت سنتي فنگ‌شويي (در تمامي مكاتب مختلف آن) عموماً‌ از طريق ارتباط استاد با شاگرد و يا پدر با پسر از نسلي به نسل ديگر انتقال يافته است.[۶]

قطب‌نماي سنتي چيني علاوه بر جهت يابي، در واقع دايره المعارف متحركي است كه با طراحي ويژة خود تمام اطلاعات مورد نياز پيروان مكاتب مختلف فنگ‌شويي را ارائه مي‌كند.

قطب نماي فنگ شويي

در مركز اين دايره‌ يك قطب‌نماي فلزي معمولي با عقربه‌اي مغناطيسي نصب شده است كه نيمي از آن قرمز (نشان دهنده شمال) است. دور قطب نماي فلزي دايره‌هاي هم مركزي به رنگ‌هاي قرمز و سياه قرار دارند كه حاوي اطلاعات فنگ شويي هستند.

تاريخ مختصر فنگ شويي:

توسعه تاريخي فنگ‌شويي و توسعه ستاره‌شناسي طالع‌بيني چيني به هم پيوسته‌اند. شروع فنگ‌شويي به عصر اساطير باز مي‌گردد، هر چند هيچ سند تاريخي قابل اتكايي درباره زمان دقيق آن و ابداع‌كننده‌اش در دست نيست. ارتباط فنگ شويي با قطب‌نما باعث شده كه آغاز آن را با اختراع قطب‌نما همزمان بدانند، كه به امپراطور زرد[۷]نسبت داده مي‌شود.

فهرست هفت‌ مكتب اصلي فنگ‌شويي كه در زمان سلسله‌هاي تانگ و سونگ[۸]به وجود آمدند و تا امروز نيز اعتبار خود را در نزد پيروان فنگ‌شويي حفظ كرده‌اند، ذكر مي‌شود:

 1. روش مركب نه ستاره، هشت ورودي و باگوا
 2. ورودي حيرت‌انگيز و جاي[۹]فراري
 3. پنج عنصر كهن
 4. كوه‌هاي دوگانه، سه توازن، و پنج عنصر
 5. باگوا و پنج عنصر
 6. خلاء عميق و پنج عنصر
 7. پنج عنصر هونگ‌فن[۱۰]

نظريه فنگ‌شويي كيهان شناسانه[۱۱] است و بر اساس نظريات انتزاعي تائوئيسم درباره رابطه كيهان و انسان شكل گرفته است. هدف آن ايجاد وحدت ميان آسمان، زمين، انسان و ماده از طريق نيرويي به نام تاي‌جي (نهايت مطلق) است.[۱۲]

 

نمودار كيهان شناسي فنگ شويي

جنبه‌هاي اصلي كيهان شناسي فنگ شويي در عبارات زير نهفته است:[۱۳]

آسمان مفهومي است كه در برگيرنده خدايان، ارواح، ستارگان (با دو معناي نجومي و اسطوره‌اي)، زمان (گردش  فصول و تأثيرات آن) و تمامي مسائلي است كه مربوط به نيروهاي مرئي و نامرئي كيهان مي‌گردد.

به اعتقاد چيني‌هاي باستان، تاي‌جي[۱۴] منشاء و مبداء كائنات بوده، حاوي دو نيروي متضاد يين و يانگ است.

كي[۱۵]فاقد شكل، حجم و بعد است اما از طريق آن تمام آنچه در كائنات وجود دارد، اعم از مرئي و نامرئي، موجوديت مي‌يابد.

چيني‌ها تصور مي‌كردند كه مردم بايد با تقويت كي و حفاظت از آن، رشد مداوم و جاري بودن آن را تضمين مي كنند.

عوامل طبيعي

آب: آب در فنگ‌شويي ابزاري مفيد شناخته مي‌شود. به عبارت ديگر هر جا آب وجود دارد، حيات و رونق نيز موجود است.

در فنگ‌شويي معاصر، آب نماد ثروت است[۱۶]داراي نيروي جادويي براي نابودي عوامل مزاحم در محيط‌هاي داخلي و خارجي مي‌باشد.

علم عداد: معاني نمادين اعداد، كه در فنگ‌شويي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

۲ ۹ ۴
۷ ۵ ۳
۶ ۱ ۸

مربع لوئوشو[۱۷] از نه مربع كوچك تر تشكيل شده كه به نه كاخ معروف هستند و در هر يك از آنها عددي درج شده است. اين اعداد از هر جهتي كه خوانده شوند (راست‌، چپ، بالا، پايين و يا قطري) در مجموع عدد پانزده را مي‌سازند. عدد پانزده تركيبي از پنج و ده است. پنج نماد افتخار و ده معرف وحدت و كمال است.

كاربرد علم اعداد در فنگ‌شويي انعطاف‌پذير است و در برخورد با آن بايد خلاقيت و تخيل را به كمك طلبيد. اعداد تقربياً در تمام موارد مرتبط به نظم مبلمان، اشياء و خصوصيات درون يك فضا قابل استفاده‌اند.

مشخصات معماري

در فنگ‌شويي بايد از استقرار ورودي اصلي خانه و پنجره‌هاي آن در محدوده ورودي‌هاي وسيع ساختمان‌هاي بزرگ يا ورودي گورستان شديداً اجتناب كرد.

[۱] . از كتاب فنگ‌شويي براي امروز- مؤلف: كدان لائو، تهران: پيكان، ۱۳۸۱- ص ۷

[۲] . همان قبلي ص ۸

[۳] . كتاب فنگ‌شويي براي امروز- مؤلف: كدان لائو، تهران: پيكان، ۱۳۸۱

[۴] . Fang

[۵] .shui

[۶] . نام كتاب: فرهنگ و زندگي و سكونت بر اساس حكمت سنتي چيني، مؤلف: درك والترز ،تهران: آويژه، ۱۳۷۶

[۷] . (حاكم- روحاني- قهرمان اسطوره اي چيني كه حدود ۲۷۰۰ سال پيش از ميلاد مسيح زندگي مي‌كرده)

[۸] .كتاب: طراحي نظم به شيوه فنگ‌شويي، مؤلف: كارن كينگستون، تهران: پيكان،۱۳۷۹

[۹] . Jai

[۱۰] . Hong Fen

[۱۱] . Cosmo logical

[۱۲] . همان كتاب طراحي نظم به شيوه فنگ‌شويي

[۱۳] . فنگ‌شويي براي امروز- مؤلف: كدان لائو

 1. نهايت مطلق
 2. نيروي حيات
 3. كتاب: فنگ‌شويي براي امروز مؤلف: كدان لائو، تهران: پيكان، ۱۳۸۱
 4. Cuo shu

[۱۷] . luoshu

تحقیق آيا بين فنگ شويي و آئين زرتشت ارتباطي وجود دارد؟

 

نوشته تحقیق آيا بين فنگ شويي و آئين زرتشت ارتباطي وجود دارد؟ اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقيق خلاصه فصل پنجم و شش كتاب «نظريه هاي علوم انساني»

نويسنده: ژولين فروند- مترجم: عليمحمد كاردان

از صفحة ۷۱ تا صفحة ۱۰۳ كتاب

فصل پنجم

ديلتاي (۱۹۱۱-۱۸۳۳)

 • ويلهلم ديلتاي نظريه پرداز مسلم علوم انساني بود و همواره خواهد بود.
 • نخستين كسي است كه در علوم انساني معرفت شناسي مستقلي را بوجود آورد.
 • پيرو مكتب تاريخي است و مسأله نقد عقل تاريخي را مطرح مي‌كند.
 • او شاگرد بوكه و نويسنده شرح احوال شلاير ماخر است.
 • او طرفدار روش تأويل و از فلسفة تحصلي سخت متأثر است.
 • در جواني به عضويت حلقه برلن (كه باشگاه خودكشي كرده ها ناميده مي‎شود) درمي‌آيد.
 • او براي روان شناسي تقدم قائل است و با فلسفة اصالت طبيعت مبارزه مي‌كند بدون اينكه در دام روش درون نگري گرفتار شود.
 • انديشه او مانند هر انديشة ديگري به اوضاع و احوال تاريخي وابسته است.
 • براي عقل و نظامهاي عقلاني يعني علوم اهميت فراوان قائل است اما از ناتواني تبيين علمي در غلبه كامل بر نيروهاي غيرمعقول هيچگاه غافل نيست.
 • به نظر ديلتاي گذشته ما در مقايسه با امر معقول محض غير قابل اندازه گيري است و اين امر مبين توجه او به تجربه شاعرانه اي است كه نظم و نسق منطق را درهم مي‌شكند.
 • «آرون» خاطرنشان مي سازد در نظرية ديلتاي «نقد عقل تاريخي»، نقد تاريخي عقل نيز هست و در حقيقت ضرورت عقل هيچگاه قائم به ذات يا مستقل نيست چون با موانع ناشي از تجربة زندگي شخصي برخورد مي‌كند.

تحصلي بودن علوم انساني:

 • سعي ديلتاي اين است كه نشان دهد علوم انساني از ديد آگوست كنت و استوارت ميل علومي تحصلي هستند و ميل با طرح مساله روش شناسي مخصوص علوم مربوط به ذهن (روح) به تلاش قابل ملاحظه اي دست زده است.
 • دقيقاً به نام فلسفه تحصلي و علمي است كه ديلتاي به ناهمگوني روشهاي علوم طبيعي و علوم فرهنگي معتقد مي‎شود كه نتيجه نوعي دوگانگي معرفت شناختي است.
 • موضوع آنچه ديلتاي «نقد عقل تاريخي» مي نامد قطع رابطه با مذهب اصالت طبيعت است و فايدة فلسفي آن كمك به فروپاشي فلسفة قرون وسطايي به صورت حق طبيعي، دين طبيعي يا اخلاق طبيعي است.
 • علوم ذهني (روحي) مستقل از علوم طبيعي است.
 • ديلتاي علوم روحي را قائم به ذات و مستقل مي داند.
 • ديلتاي به مساله روش ها چندان توجه ندارد، او به درك شرايط معقول بودن كه مختص علوم روحي است و بنابراين به سهم تحصلي آنها در شناخت بهتر اشخاص و اشيا دلبستگي خاص دارد.
 • بيشتر آثار او در زمينه معرفت شناسي است.
 • علوم روحي در گيرودار عمل زندگي رشد كرده اند و موضوع آنها مجموعه اي از اثرها و پيمان هايي است كه انسان پيش از آنكه از آنها علمي بسازد مي بايستي آنها را آفريده باشد.
 • بشر آفرينندة طبيعت نيست ولي آفرينندة عالم اجتماعي است. براي مثال سيارات مستقل از ارادة بشر وجود دارد اما حقوق جدا از اين اراده وجود ندارد.
 • بيان مهم ديلتاي:
 • علوم انساني از مجموعه اي كه بنا بر منطق تشكيل شده باشد و ساخت آن به ساخت معرفت ما از طبيعت شبيه باشد، پديد نيامده اند.
 • اين علوم را بايد به صورتي كه در طي تاريخ رشد كرده است مطالعه كنيم.
 • علوم روحي داراي اصالت ذاتي هستند.
 • واقعيت روح و واقعيت ماده دو نوع واقعيت نيست. واقعيت يكي بيش نيست.
 • برخلاف ادعاي طبيعي مذهبان اين واقعيت به يك شيوه قابل درك نيست هم از طزريق تجربه بيروني و هم از طريق تجربه دروني مي‎توان به آن دست يافت و هر دو صورت رواست.
 • عالم روح يا ذهن منحصراً موضوعي تصوري يا آزمايشي نيست، بلكه زيسته نيز هست.
 • پديده هاي اجتماعي و رواني با شيوه هاي علوم طبيعي به تمامي مفهوم نيستند و بايد توجه داشت كه «علمي خاص امور روح» وجود دارد كه علم مستقلي است.
 • معرفتي كه مختص علوم طبيعي است حدودي دارد «ديلتاي» تأكيد مي‌كند «اين حدود» حدودي بسته به شرايط قدرت تجربي هستند و در علوم طبيعي هر آن به آنها برمي‌خوريم. اين حدود بيروني نيستند بلكه شرايط درون ذاتي معرفت و از آن جدايي ناپذيرند.
 • ميان قلمرو طبيعت و قلمرو تاريخ خط فاصلي وجود دارد.
 • دايرة معرفت عقلي به دو نيمدايره تقسيم مي‎شود كه هر يك از آنها يك دسته از علوم را در مجموعة اصلي از مناسبات از همه نوع گرد مي‎آورد و نظامي از علوم اصيل و تحصلي را سبب مي‎شود.
 • «نقد عقل تاريخي» به ما مي آموزد كه علم مانند حقوق و سياست، خود اثري انساني است و چون علوم روحي علوم تاريخي هستند صرفاً موضوع بيرون از انسان را مورد بررسي قرار نمي دهند. بلكه دانشمند از اين حيث كه آثار انساني را به شيوة علمي تجزيه و تحليل مي‌كند «خود» را موضوع بحث مي يابد.
 • به عقيدة «ديلتاي» معقوليت تاريخي در وهله اول، به موجوديت متفرد و متشخص مربوط مي‎شود و موضوع علوم انساني وقوف به واقعيت تاريخي به اعتبار فرد و تشخص آن و تعيين قواعد و غايات رشد فرد معين و نيز دانستن اينكه در تكوين فرد معين چه ملازماتي نقش فعال دارند.

اين جنبة شخصي و خاص را بايد چنانكه هست محترم شمرد و دستاويزي براي انتزاعات غيرعلمي قرار نداد.

و در وهلة دوم معقوليت تاريخي به اين معني است؛ موضوعاتي كه بايد به وسيلة علوم مربوط به روح

فهرست مطالب

عنوان                                                               صفحه

فصل پنجم: ديلتاي……………………….. ۲

 • تحصلي بودن علوم انساني………………… ۳
 • تاريخ روان شناسي……………………… ۶
 • روش تأويل در نظر ديلتاي……………….. ۸

تحقيق خلاصه فصل پنجم و شش كتاب «نظريه هاي علوم انساني»

نوشته تحقيق خلاصه فصل پنجم و شش كتاب «نظريه هاي علوم انساني» اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 13 فروردین 1398

تحقيق منطقه جنوب آسيا

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقيق منطقه جنوب آسيا

مقدمه

از بعد ديرينه‌شناسي پيشينه منطقه‌گرايي به سالهاي دهة ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بر مي‌گردد كه توجه دانشمندان را به خود جلب كرد. اوج روي آوري به منطقه‌گرايي در دهه ۱۹۸۰ و به خصوص در زمينه اقتصادي مي‌باشد كه با فروپاشي شوروي اين روند از سرعت بيشتري برخوردار گرديده و كشورها سعي در حل مشكلات و مسائل خود در چارچوب مناطق جغرافيايي مي‌نمايند. از همين روي منطقه جنوب آسيا به عنوان يكي از مناطق مهمي كه در چارچوب نظام بين‌الملل با توجه به ويژگيهاي استراتژيكي و جمعيتي كه دارد از اهميت زيادي برخودار گردد.

در اين پژوهش ما سعي در شناخت و بررسي ويژگيهاي اين منطقه خواهيم نمود و به لحاظ اهميت دو كشور هند و پاكستان، اين دو را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

تحقيق حاضر از چهارفصل تشكيل گرديده‌است كه در فصل اول به معرفي منطقه جنوب آسيا پرداخته مي‌شود. در فصل دوم به معرفي كشور پاكستان پرداخته و ويژگيهاي آن از نظر جغرافياي طبيعي، انساني، سياسي، اقتصادي، مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس سياست و حكومت در پاكستان و روابط خارجي آن با جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد و به منازعات هند و پاكستان در انتهاي اين فصل پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به معرفي كشور هندوستان پرداخته مي‌شود و جغرافياي طبيعي، انساني، سياسي و اقتصادي آن مورد بررسي قرار مي‌گيرد، سپس بحث سياست و حكومت در هند، روند اتمي‌شدن هند و سياست خارجي و روابط ايران و هند مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در فصل چهارم به مسئله همكاري در منطقه جنوب آسيا پرداخته مي‌شود و عوامل واگرايي و همگرايي در اتحاديه همكاري‌هاي جنوب آسيا (سارك) مورد بررسي قرار مي‌گيرد و سپس به بحث جنوب آسيا  و نظام بين‌الملل پرداخته مي‌شود و روابط اين منطقه با چين، روسيه و آمريكا مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

فصل اول: معرفي منطقه جنوب آسيا

منطقه جنوب آسيا شامل كشورهاي پاكستان، هند، بنگلادش، سريلانكا، نپال، بوتان و مالديو است. خرده سيستم جنوب آسيا نزديك به ۳/۳ درصد خشكي‌هاي جهان را به همراه دارد. در ميان كشورهاي جنوب آسيا بوتان و نپال محصور در خشكي و سريلانكا و مالديو جزيره هستند. مهمترين منابع طبيعي منطقه رودخانه‌هاي پرآب آن مي‌باشد كه به كشاورزي منطقه كمك فراواني مي‌كند ولي عدم استفاده صحيح از آنها و سيلهاي فراوان در طول سال موجب شده كه اين منبع طبيعي خسارتهايي را همراه داشته باشد.(۱) از جمله منابع مهم درآمد ارزي منطقه منابع ماهيگيري و نيز محصولات كشاورزي بخصوص چاي و برنج است. به دليل جمعيت زياد منطقه جنوب آسيا نيروي انساني نيز يكي از منابع اصلي درآمد ارزي براي اين كشورها است.

مساحت و جمعيت كشورهاي منطقه عبارتند از: پاكستان ۹۴۳/۸۰۳ كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰ نفر هند، با ۲۶۳/۲۸۷/۳ كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱ نفر، بنگلادش با ۹۹۸/۱۴۳ كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ نفر، نپال ۸۰۰/۱۴۰ كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۲۳، بوتان ۶۲۰/۴۶ كيلومتر و ۰۰۰/۰۰۰/۲ نفر جمعيت، سريلانكا با ۶۱۰/۶۵ كيلومتر مربع و جمعيتي در حدود ۰۰۰/۰۰۰/۱۸ نفر و بالاخره مالديو ۲۹۸ كيلومربع و جمعيتي در حدود ۰۰۰/۳۳۰ نفر، كه مساحت جنوب آسيا تقريباً ۵۳۲/۴۸۸/۴ كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱ نفر است.

جنوب آسيا از حيث نژادي دو نژاد سفيد پوست و سياه پوست را در بر مي‌گيرد. نژاد سفيد پوست به دو دسته اسلاوها و آريايي‌ها تقسيم مي شود. مردم جنوب آسيا از نژاد آريايي‌ها هستند. نژاد سياه پوست كه به آنها دراويدي مي‌گويند به نسبت دو نژاد سفيد پوست و زرد پوست كمتر هستند و تنها در جزيره سيلان و جنوب هند زندگي مي‌كنند.(۲)

از كشور‌هاي منطقه گاهي تحت عنوان بازيگران جهان سوم ياد مي‌كنند و گاه از دو قدرت هسته‌اي هند و پاكستان به عنوان دو قدرت ژمونيك منطقه كه ديگر بازيگران تحت‌الشعاع سياستهاي آنها مي باشند نام برده مي‌شود. فضاي حاكم بر محيط منطقه بگونه‌اي است كه كشورهاي منطقه‌ از بي‌ثباتي و ناامني حاصل از گسترش تروريسم و تسليحات واهمه دارند چرا كه هزينه‌هاي زيادي را به جهت فضاي جنگ سرد صرف امور دفاعي كردند كه خود اين امر گسترش دهنده هرچه بيشتر فقر و نداري در جنوب آسيا است.

درگير شدن هندو پاكستان در سه جنگ در سالهاي ۴۸-۱۹۴۷، ۱۹۶۵، ۱۹۷۱ و احتمال بروز جنگ در سالهاي ۱۹۸۴، ۱۹۸۷، ۱۹۹۰، ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ مؤيد بي‌ثباتي اين منطقه و داشتن آثار منفي بر صلح و امنيت جهاني است. (۳)

هندوستان در شكل‌دهي جنبش عدم تعهد و پاكستان در شكل‌‌دهي سازمان آر. سي‌. دي نقش داشتند.

در پايان قرن بيستم آزمايشات هسته‌اي هند و پاكستان كشورهاي ۸- G  را وادار به اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه اين دو كشور كرد اما تمام محاسبات استراتژيك و ارزيابي‌هاي متعارف سياسي در مورد منطقه به هم ريخت و محيط امنيتي جديدي بوجود آمد كه اين منطقه را به خطرناك ترين محل در جهان تبديل ساخت.(۴)

مسائل و منازعات منطقه‌اي

مهمترين مسئله در روابط دو قدرت كليدي منطقه يعني هند و پاكستان مسئله كشمير است. اين سرزمين كه بين هند و پاكستان و چين و افغانستان قرار دارد پس از استقلال هند و جدايي پاكستان همواره مورد منازعه اين دو كشور بوده‌است. كشمير پس از فروپاشي شوروي مورد توجه آمريكا هم واقع شد‌ه‌است. زيرا هم از نظر اقتصادي و هم از نظر استراتژيك داراي اهميت خاصي است چرا كه هم با هند، پاكستان، چين و افغانستان هم مرز است و هم دروازه آسياي مركزي و ماوراء آن محسوب مي‌شود.(۵) منطقه ديگري كه بين هند و چين حايل است و از موقعيت استراتژيك بهره مي‌برد منطقه تبت است. مشكلاتي كه هند و پاكستان با آن درگير هستند و در نتيجه فضاي امنيتي نامساعدي را در منطقه ايجاد كرده‌است عمدتاً شامل فقدان توسعه انساني، فقدان نهادينگي ملت‌سازي و عدم امنيت ملي به جهت تمايز دكترين‌هاي نظامي است.

دستيابي هند و پاكستان به تكنولوژي هسته‌اي و بويژه‌ سلاحهاي اتمي باعث شده كه حفظ صلح در اين منطقه اهميت حياتي بيابد و اكنون دو كشور با تكيه بر بازدارندگي هسته‌اي كه محور حفظ امنيت ميان هند و پاكستان است به همزيستي هسته‌اي تن در داده‌اند. بيش از سه چهارم فقراي جهان در جنوب آسيا زندگي مي‌كنند كه قسمت اعظم آنها در هند و پاكستان سكونت دارند.

 

پي ‌نوشت‌هاي فصل اول

 • فريبا فرزين‌نيا، كتاب سبز پاكستا، (تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، ۱۳۷۶) صص ۴-۳
 • سميه قنبري، سارك و همگرايي در جنوب آسيا، (پايان‌نامه كارشناسي ارشد مطالعات منطقه‌اي، دانشگاه آزاد، واحد تهران مركزي، دانشكده علوم سياسي، ۱۳۸۳) صص ۲۱-۲۰
 • فرزين‌نيا، پيشين، صص ۱۷۹-۱۷۷
 • همان، ص ۱۷۸
 • حسين ابراهيم‌خاني، هند و پاكستان و كشمير (پايان‌نامه كارشناسي ارشد علوم سياسي، دانشگاه آزاد، واحد تهران مركزي، دانشكده علوم‌سياسي، ۱۳۷۵) صص ۳۳-۳۲

 

تحقيق منطقه جنوب آسيا

نوشته تحقيق منطقه جنوب آسيا اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 13 فروردین 1398

تحقيق سياست نه شرقي، نه غربي

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقيق سياست نه شرقي، نه غربي

مقدمه

انقلاب اسلامي ايران سرفصل جديدي در روند مطالعات مربوط به تحولات انقلابي در جهان محسوب مي شود. از سال ۱۹۷۹ به بعد تئوريهاي جديد انقلاب ارائه شد و مراكز مطالعات سياسي و اجتماعي، بررسي تحولات انقلابي در جهان سوم را محور فعاليتهاي خود قرار دادند. بسياري از پژوهشگران بر اين اعتقاد مي باشند كه تجربه انقلاب اسلامي و تولد نظام سياسي مبتني بر اصول و قواعد اسلامي، به عنوان يك نمونه استثنايي در تحولات انقلابي محسوب مي شود، زيرا انقلاب ايران خارج از مدار سرمايه داري غرب و سوسياليسم شرق، خود را به جامعه جهاني تحميل نمود. از اين رو مي توان آن را به عنوان اولين الگوي انقلابي و اسلامي در جهان سوم و خاورميانه مورد توجه قرار داد. ويژگي اصلي انقلاب ايران را بايد در ابعاد ايدئولوژيك و فراگير بودن طبقات و گروههايي دانست كه در شكل دادن به تحولات سياسي ايران مشاركت داشتند. بر همين اساس رهبران انقلاب اسلامي ايران، گامهايي جدي و فراگير براي معرفي انقلاب ايران به عنوان مدل سوم درسياست برداشتند. آنان انقلاب اسلامي را هدية خداوندي مي دانستند كه به ملت ستم كشيده و چپاول شده ايران ارزاني شده است.

در دوران رژيم پهلوي، ايران از سياست اتحاد و ائتلاف با غرب حمايت به عمل مي آورد، اما بعد از پيروزي انقلاب اين روند دگرگون شد. ايران با جهت گيري نه شرقي- نه غربي،‌ نشان داد كه تحولات جهاني را خارج از معادلة قدرت در نظام دو قطبي حاصل از جنگ سرد مورد پيگيري قرار مي دهد. در تحقيق حاضر به بررسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران براساس اصل نه شرقي- نه غربي پرداخته خواهد شد. ابتدا زمينه هاي شكل گيري اين سياست در ايران بعد از انقلاب را مورد بررسي قرار مي دهيم و در ادامه به تبيين اين اصل پرداخته خواهد شد. سپس براي عيني تر كردن بحث،‌ به تقسيم بندي سياست خارجي ايران براساس اين اصل خواهيم پرداخت، آن را به سه دوره تقسيم كرده و نمود عملي آن در اين دوره ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. با توجه به ابعاد ايدئولوژيكي اين انقلاب و ادعاي جهانشمولي آن،‌ رهبران انقلاب اسلامي همزمان با نفي وابستگي و سلطه شرق و غرب،‌ صدور آن را مدنظر قرار داده بودند و به عنوان يك جايگزين انقلابي در جهان از آن ياد مي كردند، بنابراين به بررسي جنبه ديگر انقلاب ايران كه همان صدور آن و حمايت از ملل مستضعف و جنبش هاي آزادي بخش مي باشد نيز پرداخته خواهد شد.

زمينه هاي شكل گيري سياست نه شرقي- نه غربي

بعد از جنگ جهاني دوم، نظام دو قطبي بر محور دو ابرقدرت آمريكا و شوروي بر جهان و روابط بين الملل حاكم، سايه افكنده بود و علي رغم برقراري تز همزيستي مسالمت آميز و آ‎غاز دوره تشنج زدايي اين فكر همچنان حاكم بوده است كه هيچ حادثه و تحول مهم سياسي در دنيا رخ نخواهد داد و پايدار نخواهد ماند مگر اينكه در رابطه و حمايت يكي از دو ابرقدرت باشد. از طرف ديگر با توجه به تضاد منافع و وجود رقابت ميان دو ابرقدرت، هر تحول سياسي در دنيا كه به ضرر و در خلاف جهت منافع يك ابرقدرت صورت گيرد مالاً به نفع ابرقدرت ديگر خواهد بود.

بين سالهاي ۱۹۷۵ تا ۱۹۸۰ ، در حدود هشت رژيم انقلابي در كشورهاي جهان سوم به قدرت رسيد. اين كشورها شامل آنگولا، اتيوپي، گرانادا، موزامبيك، نيكاراگوا، افغانستان، يمن جنوبي و ايران بود. به غير از ايران بايد ساير رژيمهاي انقلابي را جزء مجموعه هاي سوسياليستي طبقه بندي نمود و در اين ميان تنها ايران بود كه سطحي مساوي از خصومت و تعارض نسبت به شرق و غرب را در رفتار خود نمايان ساخته بود. ساير واحدهاي انقلابي توانستند صرفاً خود را به جنبش عدم تعهد نزديك نمايند و از انجام هرگونه اقدام مستقل فراگير عاجز ماندند. [۱]

وقوع انقلاب در ايران به همان اندازه كه مبين مخالفت با سياستهاي داخلي شاه بود، نشان از ناخرسندي از سياست خارجي او هم داشت. محور حمله مخالفان شاه به سياست خارجي او را انتقاد از اتحاد عملي او با آمريكا تشكيل مي داد و از همين جهت به او لقب «شاه آمريكايي» داده بودند. اين اتحاد عملي نتيجه رويدادهاي سالهاي ۵۶-۱۳۵۱ بود. در سال ۱۳۵۱ نيكسون، به شاه وعده داد كه مي تواند هر نوع تجهيزات نظامي متعارفي كه بخواهد از آمريكا خريداري كند. شاه روياي تبديل ايران به يكي از پنج قدرت نظامي متعارف جهان را در سر مي پروراند و واشنگتن نيز با سپردن وظيفه ژاندارمري خليج فارس به او تا حدودي سوداهاي وي را تيزتر مي كرد. [۲] اما از ديد بسياري اين نقش شاه به عنوان نماينده آمريكا، نشانة خوش خدمتي كامل او به ايالات متحده و از دست رفتن استقلال كشور بود. اين احساس عمومي يكي از سرچشمه هاي ژرف بيگانگي و بيزاري مردم از رژيم شاه بود.

از طرف ديگر به اعتقاد بسياري انقلاب اسلامي، انقلابي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ايدئولوژيكي بود. ولي بعد ايدئولوژيكي اين انقلاب از اهميت بيشتري برخوردار بود چرا كه از يك طرف خمير مايه انقلاب از آن شكل گرفت بود و از طرف ديگر آينده انقلاب را جهت گيري مي نمود.

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

۱- مقدمه………………………………. ۱

۲- زمينه هاي شكل گيري سياست نه شرقي،‌ نه غربي. ۲

۳- تبيين سياست نه شرقي ، نه غربي…………. ۵

۴- بررسي سياست خارجي ايران بعد از انقلاب براساس اصل نه شرقي،
نه غربي……………………………….. ۱۰

۵- صدور انقلاب و حمايت از ملل مستضعف و جنبشهاي آزادي بخش  ۲۳

۶- نتيجه گيري………………………….. ۲۹

۷- پي نوشت ها………………………….. ۳۴

۸- فهرست منابع ………………………… ۳۶

تحقيق سياست نه شرقي، نه غربي

نوشته تحقيق سياست نه شرقي، نه غربي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 13 فروردین 1398

تحقیق بيوسنتز كلسترول

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق بيوسنتز كلسترول

كلسترول در سه مرحله از استيل كوآنزيم A سنتز مي شود.

اين استروئيد سياليت غشاء سلولي جانوران را تعديل مي كند. و پيش ساز هورمونهاي استروئيدي مانند پروژسترون، تستوسترون. استراديول وكورتيزول مي باشد. تمامي ۲۷ اتم كربن كلسترول در طي يك فرايند سنتزي سه مرحله اي از استيل COA مشتق مي شوند.

 • مرحله اول سنتز ايزوپنتيل پيروفسفات مي باشد . اين ماده يك واحد فعال شده ايزوپرن است كه واحد ساختاري كليد ي كلسترول به شمار مي آيد.
 • مرحله دوم متراكم شدن شش مولكول ايزوپنتيل پيرو فسفات اسكوالن مي باشد.
 • در مرحله سوم، اسكوالن در اثر واكنشي شگفت آور به صورت حلقه اي در مي آيد ودر ادامه محصول چهارحلقه اي به كلسترول تبديل مي شود.

سنتز موالونات، كه به صورت ايزوپنتينيل پيرو فسفات فعال مي شود ، سنتز كلسترول را شروع مي كند.

اولين مرحله سنتز كلسترول تشكيل ايزوپنتيل پيرو فسفات از استيل COA مي باشد اين دسته واكنش ها كه در سيتوزول اتفاق مي افتد با تشكيل ۳- هيدروكسي ۳- متيل گلوتاريل COA (HMG COA) از استيل COA و استواستيل COA كوآ آغاز مي شود. اين حد وسط جهت سنتز كلسترول به موالونات احيا مي شود.

سرنوشت ۳- هيدروكسي- ۳- متيل گلوتاريل CoA كوآ. در سيتوزول HMG-CoA به موالونات تبديل مي گردد. در ميتوكندري به استيل CoA و استواستات تبديل مي شود.

 

سنتز موالونات مرحله محدود كننده در تشكيل كلسترول است . آنزيمي كه اين مرحله برگشت نا پذير را كاتاليز مي كند،۳- هيدروكسي۳- متيل گلوتاريل كوآردو كتاز(COA-HMG ردوكتاز) نام دارد. همانطور كه مورد بحث قرار خواهد گرفت اين آنزيم يك جايگاه كنترلي مهم در بيوسنتز كلسترول است.

۳-Hydroxy–۳-methyl glutaryl COA+2NADPH+2H+mevalonate+2NADP++COA

HGA- CoA  ردوكتاز يك پروتئين سرتاسري در شبكه آندوپلاسمي است.

موالونات در سه واكنش متوالي كه نياز به ATP دارد به ۳- ايزو پنتينيل پيروفسفات تبديل مي شود. دكربوكسيله شدن موالونات، ايزو پنتينيل پيرو فسفات را توليد مي كند. اين مولكول يك واحد فعال شده ايزوپرني است كه واحد ساختاري بسياري از زيست مولكول‌هاي مهم در تما م فرمانروهاي حيات مي باشد.

 

 

 

سنتز ايزوپنتينيل پيروفسفات، اين حد واسط فعال شده در سه مرحله از موالونات تشكيل مي شود كه آخرين آنها يك دكربوكسيله شدن را شامل مي شود.

 

اسكوالن(C30)  از شش مولكول ايزوپنتيل پيرو فسفات (C5) سنتز مي شود.

اسكوالن بوسيله توالي از واكنش هاي زير از ايزوپنتيل پيروفسفات سنتز مي شود.

C5C10C15C30

اين مرحله از سنتز كلسترول با ايزومري شدن ايزوپنتنيل پيرو فسفات به دي متيل اليل پيرو فسفات آغاز مي گردد.

 

اين واحد هاي ايزومري C5 با هم تركيب شده ويك تركيب C10 را بوجود مي آورند: ايزو پنتنيل پيروفسفات به يك يون كربانيوم آليلي تشكيل شده از دي متيل آليل پيرو فسفات حمله مي كند تا جرانيل پيروفسفات توليد گردد. همين نوع واكنش دوباره روي مي دهد : جرانيل پيرو فسفات به يك يون كربانيوم آليلي تبديل مي شود كه مورد حمله ايزوپنتنيل پيرو فسفات قرار مي گيرد. تركيب C15 حاصله فارنزيل پيرو فسفات نام دارد. يك آنزيم، جرانيل پيروفسفات هر يك از اين واكنشهاي تراكمي را كاتاليز مي كند.

مرحله نهايي در بيوسنتز اسكوالن تركيب انتها به انتها همراه با احياي دو مولكول فارنزيل پيروفسفات است كه اين واكنش بوسيله آنزيم سيتوپلاسمي اسكوالن سنتاز كاتاليز مي‌شود.    (C 30)+2PRi+NADP+ + H+ اسكوالن۲(C15)+NADPH   فارنزيل پيروفسفات

 

 

 

مكانيسم تراكم در سنتز كلسترول. مكانيسم اتصال دي متيل آليل پيروفسفات و ايزوپنتنيل پيروفسفات براي تشكيل جرائيل پيروفسفات. همين واكنش براي اضافه شدن يك ايزوپنتنيل پيروفسفات ديگر و تشكيل فارنزيل پيروفسفات مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنتز اسكوالن. يك مولكول دي متيل آليل پيروفسفات و دو مولكول ايزوپنتنيل پيروفسفات براي تشكيل فارنزيل پيروفسفات با هم تركيب مي شوند. جفت شدن انتها به انتهاي دو مولكول فارنزيل پيروفسفات، اسكوالن را توليد مي كند.

اسكوالن جهت تشكيل كلسترول حلقوي مي شود:

مرحله نهايي بيوسنتز كلسترول با حلقوي شدن اسكوالن شروع مي شود، اسكوالن ابتدا با تبديل شدن به اسكوالن اپوكسيد(۲و۳ اكسيد و اسكوالن) در واكنشي كه NADPH , O2 مصرف مي‌كند فعال مي گردد. سپس اسكوالن اپوكسيد بوسيلة اكسيد و اسكوالن سيكلاز به لانوسترول حلقوي مي‎شود. اين تغيير و تبديل جالب توجه به شكلي هماهنگ پيش مي رود. آنزيم، اسكوالن اپوكسيد را در يك ساختار فضايي مناسب نگه مي دارد و با پروتونه كردن اكسيژن اپوكسيد واكنش را آغاز مي‌كند. جهت توليد لانوسترول كربوكاتيون تشكيل شده به شكلي خود بخود متحمل نوآرايي مي‎شود. لانوسترول در يك فرايند چند مرحله اي با حذف سه گروه متيل احيا يك پيوند دو گانه توسط NADPH و مهاجرت پيوند دوگانه ديگر به كلسترول تبديل مي گردد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                             صفحه

معادله كلي مسير بيوسنتز كلسترول………….. ۱

بيوسنتز كلسترول………………………… ۲

بيوسنتز كلسترول- مرحله اول………………. ۲

بيوسنتز كلسترول- مرحله دوم………………. ۴

بيوسنتز كلسترول- مرحله سوم………………. ۶

تنظيم بيوسنتز كلسترول…………………… ۷

SREBPS چيست؟……………………………. ۱۰

ناهنجاريهاي مربوط به نقص در بيوسنتز كلسترول.. ۱۱

–         سندروم SLOS……………………………… 11

 • لاتواسترولوزيز………………………… ۱۶

منابع…………………………………. ۲۳

 

تحقیق بيوسنتز كلسترول

نوشته تحقیق بيوسنتز كلسترول اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

سه شنبه 13 فروردین 1398

تحقیق اثرات رواني طلاق بر كودكان

نویسنده: عاطفه جهاندیده   

تحقیق اثرات رواني طلاق بر كودكان

مقدمه:

وقتي تصميم براي انجام طلاق گرفته مي شود، چه تاثيري بر والدين وفرزندان به وجودمي آورد؟به ياد داشته باشيد گرچه طلاق جوانب حقوقي دارد بيشتر جوانب عاطفي طلاق بيرون از دادگاه رخ مي دهد. والدين بايد يادبگيرند كه  چگونه با تاثيرات طلاق هم براي خود وهم براي فرزندانشان كنار بيايند.

نكته مهمي كه بايد خاطرنشان كنيم اين است كه اين موضوع  مورد اختلاف وبحث است كه آيا اثرات منفي طلاف نتيجه خود طلاق است يا نتيجه مشاجرات داخل خانه كه منجر به طلاق مي شود. به عبارت ديگر آيا صدماتي كه به كودك وارد مي آيد، برخاسته از تغيير در ساختار خانواده است كه در نتيجه طلاق انجام مي شود يا نتيجه كشمكش والدين ، فشار اقتصادي، يا نداشتن والدين خوب؟ اگر اثرات به كشمكش با خانواده مربوط مي شود وتنها به جدايي والدين ربط نداشته باشد اين اثرات ممكن است خيلي گسترده باشند. اگر چنين باشد بچه هايي كه در خانواده بدون طلاق زندگي مي كنند نيز احتمال دارد با مشكلات مشابهي برخورد كنند.(وينستوك وكين،۲۰۰۲)

 

پيشينه نظري

نظرية وابستگي

باولبي مبدع نظرية وابستگي است. او به بررسي تاثير غرايز و نيز محيط در رشد كودك پرداخت. ريشه اين نظريه را مي توان در رفتارگرايي دانست- مطالعة رفتار اجتماعي و خانوادگي پرندگان و حيوانات هر يك از انواع در بدو تولد صاحب ذخيرة رفتاري ويژة نوع خودش است. در ايجاد هر يك از انواع رفتار مراحلي بحراني وجود دارد و محركها و پاسخهاي محيطي اين رفتار را برمي انگيزاند يا خاموش مي كنند. رخدادهاي اين مراحل بحراني در ايجاد يا عدم ايجاد پاسخ ها، شدت سركوب و اشكال حركتي آنها و نيز محركهاي خاصي كه آنها را فعال مي كنند يا پايان مي بخشند تاثر مي گذارند. رفتار حاكي از وابستگي بخشي از ذخيرة رفتاري نوزاد است. هدف آن حفظ نزديكي با مادر براي تضمين بقاست. مادر لزوما مادر بيولوژيكي يا حتي مونث نيست، باولبي در نوشته هاي بعديش متوجه شد نقشهاي خانوادگي قابليت تعويض پذيري دارند. نوزاد با انواع متعدد رفتار نزديكيش را حفظ مي كند: با گريه، لبخند، چسبيدن، دنبال كردن. پاسخ مناسب مادر به اين رفتارها خاتمه مي دهد. رفتار حاكي از وابستگي غالبا احساس عميقاً دوگانه عشق و نفرت را به همراه دارد، حال آنكه احساس عشق و امنيت دوگانگي را تحليل مي برد و در محيط ايجاد اعتماد مي كند. وابستگي در سه ماهة آخر سال اول بسيار شديد است و در سال دوم و سوم با شدت كمتري ادامه مي يابد. پس از اين دوره كودكان قادر مي شوند جداييهاي كوتاه مدت را تحمل كنند. رفتار وابستگي در وضعيتهايي كه ماية ترس و ناشادماني است تشديد مي شود؛ مثلا در بيماري،‌ تاريكي، و محيط ناآشنا. كودكان وابسته و داراي احساس امنيت، كه نيازهاشان برطرف شده باشد، بيش از كودكان وابسته اي كه احساس امنيت نمي كنند قادرند جدايي را تحمل و جهان اطراف را كشف كنند. باولبي تمايل به تك شكلي را مسلم مي دانست- بيشتر كودكان به تصوير مادر واحد وابسته مي شوند. (والچاك، ۱۳۶۶).

باولبي تعدادي واكنش هاي مشترك را كه به دنبال گسستن يك پيوند وابستگي در اثر جدايي پديد مي آيند كشف كرد. او سه مرحله را شناسايي كرد: اعتراض،‌ ياس، و كناره‌جويي. به اعتقاد او، جدايي ممكن است تاثيرات زيان آوري در سلامت رواني،‌ چه در كوتاه مدت و چه در درازمدت، بگذارد.

عقايد باولبي مباحثات بسياري به دنبال داشته است. آنچه بيش از همه ترديد ايجاد كرد، مسئلة تمايل به تك شكلي است، اينكه آيا «مادر» لزوماً بايد مونث باشد، و اينكه پيامدهاي پايدار جدايي كدام اند. گفته اند كه «محروميت از مادر» مفهومي غيردقيق است. با همة اينها تقريبا همه توافق دارند كه ايجاد و استحكام پيوند با يك يا چند فرد كه عشق و امنيت مي بخشند براي رشد سالم ضروري است. گسيختن اين پيوند مسبب رنج روحي و خشم مي شود. اين نياز به پيوند داشتن يا ترجيح دادن يك فرد به ديگري تا بزرگسالي ادامه مي يابد. به قول خود باولبي، «بسياري از قوي ترين عواطف انساني در زمان شكل گيري،‌ ادامه، گسيختن و تجديد پيوندهاي احساسي بروز مي كنند.» از دست دادن افراد مهم در زمان بزرگسالي در اثر مرگ يا علل ديگر مثل طلاق، واكنشها و مراحل روشن و قابل تشخيصي به دنبال دارد: كرختي و ضربة ناشي از تاثير اوليه؛ جستجو و دلتنگي؛ از هم پاشيدگي سازمان زندگي و يأس؛ تجديد سازمان محدود. واكنشهاي بيمارگونه نسبت به از دست دادن شامل افكار اوليه، غصه خوري طولاني، عدم توانايي در دست كشيدن از فرد دست رفته و تجديد سازمان زندگي خود بدون وجود اوست. (راتر،‌۱۹۷۲)

 

عوامل افزاينده تأثرات منفي طلاق

درك يك بچه از طلاق به سن وهمچنين به تاريخچه استرس ونگرانيهاي او بستگي دارد. وقتي وقايع استرس زا بيشتر از عوامل حمايتگرانه مي شوند، حتي يك بچه مقاوم هم داراي مشكلاتي مي شود، تحقيقات نشان مي دهد كه عوامل مشخصي مي توانند كودكان را در خطر بيشتري براي ناسازگاري با شرايط موجود قرار مي دهند. بعضي از اين عوامل غير قابل تغييرند وبعضي قبل از طلاق وجود دارند . بعضي از اين عوامل فشار بسيار زيادي در زمان طلاق بر روي بچه ها وارد مي آورند وبعضي نيز بعداز طلاق بچه ها را تحت تاثير قرار مي دهند.(همان)

جنس: پس از طلاق پسرها بيشتر از دختران در خطر هستند. كودكان تمايل دارند كه بعد از طلاق براي دستيابي به حمايت عاطفي به سمت معلم خود بروندكاري كه براي دختران راحت تر از پسران است. تاثير ديگر اين است كه پسران معمولاً شامل موارد زير است۱- پسران رفتار شايسته  اجتماعي كمتري از دختران نشان مي دهند. پسران بيشتر توقع دارند ، پرخاشگرانه ، ناپخته ترند ومشكلات بين فردي بيشتري دارند.۲- پسران رفتار تنبيهي وناپايدار بيشتري از والدين سرپرست خود دريافت مي كنند. ۳- پسران مشكلات بيشتري در مدرسه، در رفتار، پرخاشگري وتكانشي بودن دارند (فارستبرگ،۱۹۸۷)

سن كودك: سن كودك اغلب بر شدت شوك رواني تاثير مي گذارد.

 

كودكان شيرخوارو نوپا:

اگر چه اطلاعات كمي در مورد تاثير طلاق روي بچه هاي شيرخوار ونوپا در دست است، والدين بايد توجه كنيد كه كودك به چه كسي بيشتر وابسته است: كودك ممكن است رفتارهاي خاصي را بر طبق وابستگي اوليه انتظار داشته باشد كه براي او محيط امن وبي خطري را فراهم ميكند. والدين بايد حداكثر تلاش خود را بكنند كه رفتارهاي مشابه را ادامه مي دهند تا كودك با موفقيت رشد كند. كه اگر وابستگي اصلي كودك به مادر باشد ومادر از نظر فيزيكي غير قابل دسترس شود. براي مثال او بايد سركار برود. اين ميتواند نتايج ناراحت كننده اي روي بچه ها داشته باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه كودكان نوپا ممكن است در رفتارهايشان پسرفت داشته باشند. (براي مثال، مهارت هاي آموزش دستشويي رفتن را از دست بدهند، به بزرگتر بيشتر بچسبند) اين كودكان ناراحت وآزرده به نظر مي رسند. آنها ممكن است همچنين با مشكلات خواب وخوردن مواجه شوند.

سنين ۳ تا ۹ سال

در سنين ۳ تا ۶ كه سنين قبل از مدرسه را تشكيل مي دهد، بچه ها تمايل به خود محوري دارندكودكان تمايل دارند كه خودشان را براي طلاق سرزنش كنند اين كودكان درحاليكه خود را مسئول طلاق مي دانند، احساس مي كنند كه قدرت اين را دارند كه پدر ومادر را دوباره به هم پيوند دهند(براي مثال، اگر من خوب باشم ، بابا دوباره بر مي گردد) در اين سن كودك راههاي خروج اجتماعي كمتري از بحران دارد. بنابراين نقش والدين بيشترين اهميت رادارد. اگر چه اين كودكان طلاق را بهتراز بچه هاي كوچكتر درك مي كنند، ولي تمايل بيشتري براي احساس نارارحتي وغم دارند. افسردگي در اين كودكان شايعتر است. بچه هاي بزرگتر در اين محدوده سني كمتر خود محور هستند. كودك از سرزنش خودش به سرزنش يكي از والدين تغيير مي كند. كودك هر چه بزرگتر شود نسبت به يك يا هرد و والد خشم بيشتري را نشان ميد هد.

سنين ۹ به بالا:

يك كودك در اين سن در درك يك خانواده ناشاد موفق تر است. براثر شنيدن در مورد يك طلاق قريب الوقوع اين كودكان بيشتر احساس غم وناراحتي مي كنند . هرچه بچه ها بزرگتر شوند دوستان ومدرسه حمايت اجتماعي بيشتري را ارائه ميد هد. نهايتاً اين كودكان بهتر مي توانند از سيستم هاي حمايتي كمك بگيرند، با احساسات خود كنار بيايند والدين بايد آگاه باشند كه هنگامي كه كودكان بزرگتر شروع به گسرتش روابط صميمي باديگران مي كنند، آنها ممكن است توانايي خود رانيز براي نگهداري يك رابطه زير سوال ببرند(وينستوك وكين۲۰۰۲)

وضعيت اقتصادي اجتماعي استاندارد زندگي پس از طلاق تغيير مي كند پول كمتر به معناي اين است كه بعضي از احتياجات كودك فراهم نخواهد شد.

رابطه با هر والد قبل از طلاق: اگر روابط با هركدام ا زوالدين قبل از طلاق مثبت و حمايتگرانه باشد، خطر مشكلات پس از طلاق كاهش مي يابد. اگر مشكلاتي در رابطه والد- فرزندي قبل ازطلاق وجود داشته باشد، آن مشكلات پس از طلاق بدتر خواهد شد.

دعواهاي ادامه دار بين همسران هر چقدر دعواهاي بين والدين يشتر باشد خطر تجربه ضربه عاطفي در كودكان بيشتر است . كودكان كشمكش هاي بعد از طلاق را به عنوان جدايي ادامه دار تلقي مي كنند، بنابراين ضربه رواني طلاق در آنها طولاني تر مي شود.

درك فقدان والد غير سرپرست اگرتوجه بيشتري توسط هر دو والد براي حمايت رابطه بين والد غير سرپرست وكودك انجام نگيرد كودك ممكن است احساس فقدان وحتي رها شدن بكند.

استفاده از كودك به عنوان يك سلاح برعليه والد ديگر متاسفانه والدين اغلب بچه ها را در دام جنگ احساس خود با يكديگر در گير مي كنند. والديني كه سرشار از خشم هستند تمايل دارند به هر دليل به طرف ديگر آسيب وارد مي كنند. اين ممكن است شامل گفتن چيزهاي نامناسب به كودك وتهديد  حقوق وخواست والد ديگر براي ديدن  كودك شود. اين كار كودك را در وضعيت اسف باري قرار مي دهد. ودرماندگي عاطفي بزرگي را سبب مي شود.

كيفيت رابطه اگر كودك رابطه نزديكي با والدي كه در طي طلاق از او جدا ميشود داشته باشد ما بايد انتظار شوك بيشتري داشته باشيم، بعضي افراد فكر مي كنند كه اگر كودك رابطه بسيار قوي با والد سرپرست خود داشته باشد اين ممكن است برناراحتي از يك رابطه ضعيف با والد ديگر يا كشمكش بين والدين غلبه كند. اما تحقيقات نشان مي دهد كه اين تفكرات اشتباه است  در حقيقت براي كودك مهم است كه رابطه خوبي با هردو والد خود داشته باشد.(اينترنت۱)

فهرست مطالب:

موضوع                                                                                                          صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… ۲

پيشينه نظري……………………………………………………………………………………………. ۳

عوامل افزاينده‌ي تاثيرات منفي طلاق…………………………………………………………… ۶

برخورد كودكان با طلاق…………………………………………………………………………… ۱۰

اثرات كوتاه مدت طلاق بربچه ها………………………………………………………………… ۱۲

سازگاريهاي بعد از طلاق………………………………………………………………………….. ۱۳

اثرات دراز مدت طلاق………………………………………………………………………………. ۱۴

تاثير تعارضهاي وفاداري روي كودك………………………………………………………… ۱۸

ائتلاف اتحاد خانوادگي……………………………………………………………………………… ۲۴

اعمال موثر در كاهش تاثيرات منفي طلاق……………………………………………………. ۲۸

منابع ……………………………………………………………………………………………………… ۳۰

 

تحقیق اثرات رواني طلاق بر كودكان

نوشته تحقیق اثرات رواني طلاق بر كودكان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ (در اجارة ابنيه)

مقدمه:

مبحث اجاره اماكن مسكوني و همچنين اجاره و سرقفلي اماكن تجاري بحثي‌ست كه قدمت ديرينه دارد و در جاي خود با توجه به پيشرفت مجامع و بوجود آمدن حقوق و تكاليف جديد در هر دوره جزء مسائل بسيار مهم اجتماعي بوده كه به دليل اهميتش همواره مورد توجه قانونگذار آن دوره بوده.

و امروز هم اينجانب به عنوان يك دانشجوي حقوقي موظفم اطلاعات كاملي در اين زمينه كه از موضوعات روز است داشته باشم. سؤالات زيادي ذهنم را پر كرده بود، من جمله اينكه وضعيت سرقفلي و يا اجاره مسكن در صورت انتقال آنها توسط موجر و يا مستأجر به ديگري به چه صورت خواهد بود قطعاً براي رعايت هر چه بهتر نظم عمومي بايد در جامعه به اين مسائل توجه شود به دليل طرح چنين سؤالاتي در ذهنم بود كه رو به سوي نوشتن پروژه تحقيقاتي با اين عنوان آوردم.

فصل اول: انتقال عين مسكوني مستأجره

در عقد اجاره با وجود اينكه موجر منافع ملكش را به ديگري اجاره داده اما همچنان عين متعلق به خود اوست و در اين مورد هيچ خدشه‌اي وارد نمي‌شود و او صاحب اختيار عين ملك است و مي‌تواند آن را به هر نحوي چه به ارث يا به وقف يا به بيع انتقال دهد بدون اينكه خدشه‌اي به قرارداد اجاره  وارد آيد و در اين مورد مستأجر نمي‌تواند دخالتي داشته باشد و به بهانه در اختيار داشتن منافع ملك مانع از انتقال شود و يا در حالت عكس آن:

قراردادي را كه موجر با مستأجر بسته، عقد اجاره است و اين عقدي‌ست لازم و طرفين نمي توانند هر يك به دلايل شخصي و به طور جداگانه از زير بار آن شانه خالي كنند و همانطور كه در صفحات بعدي خواهيم خواند انتقال عين مستأجره هيچ خدشه‌اي در استفاده مستأجر از منافع عين تا پايان مدت قرارداد اجاره وارد نمي‌كند.

 

گفتار اول:

در باب اجاره:

به موجب ماده: ۴۶۶ ق.م: «اجاره عقدي‌ست كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي‌شود، اجاره دهنده‌ را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.»

مادة ۴۶۷ ق.م: مورد اجاره ممكن‌ست اشياء يا حيوان يا انسان باشد.

اجاره عقدي‌ست لازم و طرفين آن موجر (مالك) مستأجر (اجاره كننده) مي‌باشند. اجاره مي‌تواند در مورد اشياء باشد مانند اينكه وسيله‌اي را اجاره كنيم يا در مورد حيوان باشد و يا انسان، كه البته امروزه خود انسان را اجاره نمي‌كنند بلكه منفعتي كه از فكر كار و خدمت او بر‌مي‌آيد را اجاره مي‌كنند. در اين تحقيق در مورد اجارة ملك صحبت شده چه بصورت مسكوني و چه بصورت تجاري البته صحبتها در مورد عقد اجاره تنها پيش زمينه‌اي براي تحقيق است چرا كه در اين تحقيق چگونگي انتقال عين مستأجره را بررسي مي‌كنيم كه يقيناً بايد اطلاعاتي در مورد عقد اجاره داشته باشيم تا بتوانيم به اين موضوع بپردازيم.

 

الف: خصوصيات قرارداد اجاره:

 • تعريف اجاره: «اجاره به زبان ساده عبارت از اينست كه شخصي از مال يا حيوان يا خدمت ديگري منفعت ببرد و در مقابل اين منفعت مبلغي به عنوان كرايه يا مال‌الاجاره به صاحب مال بپردازد.»[۱]

در قانون تعديل مال‌الاجاره مصوب ۱۳۱۷ و مقررات بعدي از اجاره تعريفي نشده است شايد به اين علت از تعريف آن صرف‌نظر گرديده كه اجاره از جمله اعمال حقوقي متداول بين مردم است و تقريباً همه با آن آشنايي دارند و مفهوم آن را درك مي‌كند و به احتمال زياد علت اين بوده است كه قانون مدني قبل از تصويب قوانين مربوط به روابط مالك و مستأجر عقد اجاره را تعريف كرده و لزومي براي تعريف مجدد آن احساس نشده است.

قانون مدني ايراني در ماده ۴۶۶ اجاره را عقدي مي‌داند كه به موجب آن موجر خانه يا مغازه يا حيوان و يا اشياء ديگري را در اختيار مستأجر قرار مي‌دهد، تا از منافع آن‌ها استفاده كند، البته مستأجر بطور

[۱] . اسدلله امامي، حقوق مالك و مستأجر ص ۳۱، انتشارات راهنما چاپ اول- ۱۳۶۴

 

تحقیق انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ (در اجارة ابنيه)

نوشته تحقیق انتقال عين مستأجر در حقوق ايران‌ (در اجارة ابنيه) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق مقابله با كودك‌ آزاري (مروري بر راهكارهاي موجود)

مقدمه

کمتر كسي را می توان يافت  که در کودکي  مورد آزار و اذيت اين وآن قرار نگرفته و به نوعی تنبيه نشده  باشد. كودکان همواره آسيب پذير ترين اقشار جامعه هستند که به دلائل مختلف از جمله پايين بودن سن و نداشتن مهارتهای  کافی قادر به حفاظت و حمايت کامل از خود نبوده و نيازمند حمايت بزرگسالان و به خصوص والدين خود هستند. اينان انسانهايي هستند كه اغلب با حقوق خود آشنا نيستند و نمی توانند در برابر انواع بدرفتاريها در خانواده از خود  محافظت کنند. اين معضل بزرگ اجتماعی كه از آن به عنوان كودك آزري یاد می شود  همه جوامع چه پیشرفته و چه در حال توسعه را در بر گرفته وآثار کوتاه مدت و بلند مدت متعددی  را هم در شرايط فعلی و هم بر آينده او يعنی دوران بزرگسالی بر جای می گذارد ؛ اثراتی که گاه بسيار جبران ناپذير است.

كودک آزاری يعنی هرگونه فعل يا ترک فعلی که باعث زيان  روحی و جسمی و ايجاد آثار ماندگار در وجود يک طفل شود. شکل های متعددی از کودک آزاری وجود دارد که آثار آن می تواند آشكار يا مخفی باشد و تنبيه بدنی و تجاوز جنسی به کودک هم از انواع کودک آزاری است که علائم آن قابل رديابی است. ممانعت از حاضر شدن کودک در کلاس درس، محروم کردن او از غذا، حبس در حمام يا زيرزمين از اشکال مخفی کودک آزاری است. طبق تعريف پيمان نامه جهانی حقوق  کودک، افرادي كودك محسوب مي شوند كه زير  ۱۸ سال سن داشته باشند (۲۰). اما از نظر سازمان بهداشت جهانی  انسان از بدو تولد تا سن ۱۵ سالگي كودك ناميده مي شود( ۱۰ ) و کودک آزاری  از نظر اين سازمان عبارت از  هرگونه آسيب و يا تهديد سلامت جسم، روان، سعادت، رفاه و بهزيستی کودک يا هرگونه کوتاهی و غفلت و انجام هر نوع عملی است که موجب آزار جسمی، ذهنی، عاطفی و روانی کودک شده و به رشد و سلامتش ضربه بزند. معمولا کودکان بیمار, نارس، بدخلق، بازیگوش و بهانه گیر و کودکانی که ناخواسته به دنیا می آیند در معرض آزار هستند.

انواع كودك آزاري

به طورکلی آزار و شکنجه کودکان به چهار دسته تقسیم می شوند:

آزار جسمي : شامل كبود شدگي، سوختگي، خراشيدگي، جراحت، ورم و آثار كمربند، دست و لگد،  چنگ و دندان و ناخن است.  کودک آزاری جسمی و بدنی  اولين نوع کودک آزاری است که بيشتر در خانواده های نيازمند و در معرض از هم پاشيدگی اتفاق می افتد. کار پيش از موعد کودکان  در مزرعه  و کارگاههای زير زمينی  و  خيابانها پيش از۱۵ سالگی  و نيزکودک ربايی که  به منظور انتقام گرفتن از والدين و يا باج خواهی مالی  صورت می گيرد از مصاديق عمده کودک آزاری جسمي در تمام کشورهای جهان  است. در مواردي کودک آزاری های جسمی  منجر به مرگ می شود  كه اغلب در خانواده های از هم پاشيده و به دليل اعتياد و يا زندانی بودن يکی از والدين اتفاق می افتد.

آزار جنسي : شامل تجاوز به عنف و استثمار جنسي است. آزار جنسی يکی از اشکال کودک آزاری محسوب می شود که متاسفانه سير فزاینده و نگران کننده ای  به ويژه در کودکان دختر دارد. نمايش رفتارهای جنسي، تجاوز و تماس و هر گونه بهره برداری از کودکان جهت کسب لذايذ و ارضای ميل جنسي، آزار جنسی محسوب می شود. در سراسر جهان بيش از ۳۰۰ هزار دختر و پسر جوان به عنوان کودکان سرباز وجود دارد که بسياری از کودکان در سن زير ۱۰ سال قرار دارند و در اين ميان اکثر دختران سرباز مورد سوء استفاده جنسی قرار می گيرند. در همین ارتباط، يکی از سياستهای به خصوص در جنگ بالکان وادار کردن دختران سرباز به بارداری و حفظ فرزند دشمن بود که در نهايت در بسياری موارد به خودکشی اين دختران منجر شد.

 آزار عاطفي : شامل آزار روحي، كلامي و آسيب ذهني است كه منجر به اختلال رفتاري، شناختي، عاطفي و يا فكري در كودك مي شود. کودک آزاری روانی همانند فحش، توهين، تبعيض،  تحقير،  سرزنش  و خدشه دار کردن شخصيت کودک است که علاوه بر خانواده های  مشکل دار در خانواده های نسبتا مرفه جامعه نيز ديده می شود . متاسفانه  بسياری از والدين اين موارد را کودک آزاری به شمار نمی آورند( ۴)

قصور در حق كودكان : همان غفلت و بي توجهي همه جانبه به كودك است كه او را از رشد و پيشرفت انساني محروم مي سازد. قصور در حق كودكان بر سه نوع مي تواند باشد :

قصور جسمي : شامل عدم مراقبت پزشكي، گرسنگي و خواب آلودگي، كثيف بودن و عدم پوشاك مناسب، ضعف در مراقبت و شرايط ناسالم وغير بهداشتي خانه مي باشد. هر عمل که به علت غفلت  موجب وارد آمدن آسيب جسمی به يک کودک شود از طرف افراد بالغ و به صورت صدمه به پوست و بافتهای سطحی سر، بخشهای داخلی و سيستم استخوانی نمايان شود کودک آزاری جسمی نام می‌گيرد.

قصور آموزشي : همان  باز داشتن کودکان از تحصیل به دلیل مشکلات اقتصادی است. يکی از مفاد پيمان نامه حقوق کودک بر تحصيل کودکان تاکيد دارد و به همين دليل ممانعت از تحصيل کودکان نيز نوعی کودک آزاری به شمار می رود. هم در قانون اساسی و هم در مفاد آيين نامه حقوق کودک آموزش کودکان تا سنينی اجباری است.

قصور عاطفي : شامل غفلت و بی توجهی به نياز های روحي و عاطفي و شخصيتي کودکان و آفرينش و خلاقيت توسط آنها است که آخرين مورد آن شايع ترين نوع کودک آزاری محسوب می شود(۱۶).

 

 

آثار و تبعات كودك آزاري

حقوق کودکان هر روزه توسط عده ای نادیده گرفته می شود و هر روز کودکانی در چهار دیواری خانه هایشان مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند، بی آنکه در جامعه انعکاسی یابد و یا مورد کوچکترین حمایت اجتماعی قرار گیرند. در بسياری از موارد زمانی که کودک مورد آزار قرار می گيرد خانه را ترک می کند و در اين ميان ممکن است مسائلی پيش آيد که نتوان جبران کرد. بی شک يکی از تاثيرات کودک آزاری عواقبی است که در سنين بعدی کودک و بر ذهن او به عنوان عضوی در جامعه بر جای می ماند. کودکانی که مورد آزار قرار می گيرد در بزرگسالی همواره احساس خلاء، ناامنی عاطفی و روانی خواهند كرد ، مسئوليت پذيریشان کم شده و معمولا منزوی و مردم گريز، نامهربان و پرخاشگر از آب در مي آيند ؛ كه اگر به اين معضل رسيدگي نشود  اينان همان جوانان عاصی و بزهکار ناخواسته آینده خواهند بود. زيرا کودکانی که آزار می بينند لاجرم خود آزار رسان می شوند. به تعبير ديگر کودکانی که در دوران طفوليت بی هيچ حمايت اجتماعی مورد اذيت و آزار عضوی از خانواده يا شخص خارج از خانواده قرار گرفته باشد، نمی تواند در بزرگسالی به خدمت جامعه ای در آيند که رنج و آرامش کودکی آنها را نادیده گرفته است.

گفتيم يكي از انواع كودك آزاري ها تنبيه بدني كودكان توسط والدين است. باورهای نادرست مبتنی بر اين که” بسياري از افراد موفق جامعه در کودکی کتک خورده اند”  مانع از رديابی عوارض گسترده اين رفتار در ميان کودکان و نوجوانان مي شود که در آينده افراد بالغ جامعه خواهند بود. متاسفانه  معمول اين است كه وقتی بچه ها کم سن و سال هستند مادرها اغلب مبادرت به تنبيه بدنی آنها می کنند که اين امر در آنها احساس ناامنی و طرد شدن ايجاد می كند و وقتی بزرگتر می شوند و به سنين نوجوانی می رسند، غالبا از سوی پدرشان مورد تنبيه قرار می گيرند كه نتيجه آن  ايجاد احساس حقارت در آنهاست. در حاليكه  تنبيه بدنی به هر شکلی و در هر سطحی آسيب رسان است. اين آثار در موارد شديدتر  به دو صورت افراط و تفريط ديده می شود:  فرد يا گوشه گير و منزوی می شود يا پرخاشگر و خشن. روانشناسان و جامعه شناسان عموما بر اين عقيده هستند که اگر از تنبيه بدنی کودک برای تربيت فرزندان استفاده کنيم، به آنها ياد می دهيم که از ما بترسند و در نهايت مشکلات روانی متعددی – از جمله نفرت و خشم – را در آنها نهادينه می کنيم (۱۴).

در اکثر مواقع والديني  که کودکان خود را  مورد آزار و اذيت قرار می‌دهند  به طور ناخود آگاه، به وسيله مکانيزم دفاعی همانند سازی خود را مانند فرد مهاجم کرده و با فرزندان خود  به پرخاشگری می‌پردازند و به اين ترتيب، احساس کمبود‌ها وناتوانيهای خويش در دوران کودکی را به صورت تنبيه و آزار کودک بروز می‌دهند. آن دسته از والدينی که اقدام به اين گونه كارها مي كنند سعی در جبران ناتوانی‌های خود دارند. آنها وقتی  فرزندانشان را به خاطر رفتارهای نامعقولشان تنبیه بدنی می کنند، متوجه نیستند زمانی که با عصبانیت به پرخاشگری با کودک می پردازند و او را کتک می زنند به او با زبان بی زبانی یاد مي دهند که هر وقت عصبانی شوند می توانند  دیگران را تنبیه نمايند. در حاليکه  واقعيت اين است كه  کودک به هنگام کتک خوردن به اشتباه خود فکر نمی کند و این ادب کردن ها هيچ ثمره ای ندارد جز ترس و پرخاشگری در کودک و از بين رفتن صميميت او با والدين و همچنين پنهان کاری، شب ادراری و در نهايت شکل گيری شخصيتی منزوی و خشن در آنها.

به طور كلي پيامدها و عوارضي كه ناشي از كودك آزاري مي تواند بروز دهد عبارتند از :

 1. عدم اعتماد به نفس
 2. انحراف جنسي
 3. بدبيني نسبت به ديگران
 4. خشم و عصبانيت
 5. خودآزاري
 6. خود زني
 7. گرايش به خودكشي
 8. رفتار منفعلانه و انزواگرايانه
 9. نگراني و ترس
 10. شكست تحصيلي
 11. احساس غمگيني و اضطراب
 12. ديدن كابوس
 13. اعتياد به مواد مخدر
 14. استفاده از مشروبات الكلي (۱۴)

 

 

آمار كودك آزاري

بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۹۹، ۴۰ میلیون کودک زیر ۱۴ سال در سراسر جهان در معرض انواع کودک آزاریها قرار گرفته اند. در ايالات متحده   بیش از سه میلیون کودک  مورد آزار قرار گرفته به مراکز حمایت از کودکان  این کشور گزارش شده است. ۳۲۵۰  مورد مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اند كه از اين تعداد ۹۱۱/ ۱۲۱ نفر خود از خانه فرار كرده و ۶۰۲/ ۵۱ نفر توسط والدين از خانه بيرون رانده شده اند. ۴۷ درصد از گزارشهاي مربوط به سوء استفاده جنسي مربوط به اعضاي خانواده شامل پدران، ناپدري، عمو، دايي و برادر بزرگتر انجام گرفته و ۴۹ درصد توسط اشخاص شناخته شده مانند معلمان، مربيان، پزشكان، مديران، كشيشان، همسايه ها و مسئولين سازمانهاي جوانان مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند، ۴ درصد توسط افراد غريبه بوده است و ۴۰ درصد روسپيان در خانه مورد تجاوز جنسي قرار گرفته اند ( ۱۴) .

کمیته ملی پیشگیری از کودک آزاری گزارش می دهد که در حال حاضر ۲۲ درصد این کودکان آسیب جسمی و ۸ در صد سوء استفاده جنسی، ۵۴ درصد قصور، ۴ درصد بدرفتاریهای عاطفی و ۱۲ درصد سایر موارد گزارش شده است. اعلامیه این کمیته به مناسبت روز جهانی کودک در سال ۲۰۰۳ می گوید از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ کودک آزاری در دنیا ۴۱ درصد افزایش داشته و هر دو دقیقه یک کودک توسط یکی از والدین یا هردو مورد آزار و اذیت قرار می گیرد. و هر روز تقریبا هزار کودک توسط یکی از والدین مورد بدرفتاری و اذيت واقع می شوند(۱۸)

یک گزارش دیگر حاکی است در سال ۲۰۰۱  بیست و پنج درصد کودکان پنج ساله از اینترنت استفاده كرده اند  که در سال ۲۰۰۴  این رقم  بیشتر از تعداد بزرگسالان بود. در این میان ۵۰ درصد آنها به تنهایی وارد اینترنت شده اند  و ۲۸ درصد به پورنوگرفی دسترسی داشته  و ۴۴ درصد این کودکان از طریق اینترنت مورد آزار جنسی قرار گرفته اند( همان ).

آمار مربوط به کودک آزاری كشورمان  در سال سال گذشته نشان می دهد که بيشترين کودک آزاری با ۶/۷۰ درصد جسمی بوده است که از اين ميان کتک زدن با کمربند، دست، کابل و سوزاندن بيشترين  روش کودک آزاری جسمی کودکان بوده است. کتک زدن با دست، سوزاندن با قاشق داغ، کشيدن گوش و موی سر کودک، گذاشتن فلفل در دهان کودک و… از اشکال مختلف کودک آزاری جسمی است که به دفتر انجمن گزارش شده است. آزار روحی و عاطفی با ۴/۲۸ درصد در مرتبه دوم نوع کودک آزاری قرار دارد که شامل تحقير، توهين، اخراج از خانه، ممانعت از تحصيل، وادار کردن کودک به تکدی گری، غذا ندادن و… می باشد.

آزار جنسی با ۴ درصد در مرتبه سوم کودک آزاری قراردارد.

این آمار نشان می دهد  ۳/۶ درصد ازکودک آزاریها و به عبارتی دومین جایگاه، آزارهای جنسی بوده است

تحقیق مقابله با كودك‌ آزاري (مروري بر راهكارهاي موجود)

نوشته تحقیق مقابله با كودك‌ آزاري (مروري بر راهكارهاي موجود) اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

تحقیق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) Discrete time signal processing

مقدمه

بخش مخابرات هوايي از مهمترين و اصلي ترين بخش هاست و زيرسيستم هاي يك سيستم هوايي را تشكيل مي دهد. درحوزه صنعت هوايي و ناوبري، گيرنده ها و فرستنده هاي راديويي نقش اساسي را دربخش مخابراتي برعهده دارند بخش مخابرات از سه بخش اساسي گيرنده، فرستنده و كانال مخابراتي تشكيل شده است كه دراين مقاله بيشتر به پردازش سيگنالهاي گسسته درزمان مي پردازيم كه در گيرنده ها و فرستنده هاي مخابراتي نقش اساسي را ايفا مي كنند گيرنده هاي راديويي نقش اساس درآشكارسازي، آناليز، شنود و جهت يابي سيگنالهاي دريافتي داشته كه عمدتاً از نوع سوپرهيتروداين استفاده مي شود.

علاوه بر سيستم هاي راديويي، بسياري از انواع سيتمها براي ارسال ديتاهاي با ارزش، از سيگنال هاي راديويي RF استفاده مي كنند كه داراي رشدي مداوم ، پيوسته و قابل توجه هستند، گيرنده هاي هوايي براي انواع مختلفي از كاربردها و حوزه اي عملياتي طراحي و بنا به نياز، بصورت انفرادي و يا عمدتاً درقالب سيستم بكارگيري مي شوند كه  عمده اهداف و مقاصد اين نوع گيرنده ها براي ارتباطات هوايي يا زمين به هوا و بالعكس انجام مي شود عمده تعاريف به كاررفته درمخابرات هوايي يا دركل، مخابرات:

رنج ديناميكي : رنج از كمترين تا بيشترين سيگنالهاي ورودي برحسب dB، كه يك گيرنده مي تواند احساس كند بطور مثال اگر يك گيرنده قادر به آشكارسازي ، سيگنالهاي بين dB 10 و dB50- باشد در اين صورت رنج ديناميكي گيرنده dB 60 خواهد بود.

-پهناي باند لحظه اي : پهناي باند گيرند درهر نقطه معلوم از زمان (كه اساساً كمتر از پهناي باندكلي سيستم براي هرگيرنده مي باشد.

-حساسيت يا Sensitivity: كمترين سطح توان سيگنال دريافتي كه هر گيرنده قادر به آشكارسازي آن مي باشد را گويندكه (برحسب dBm اندازه گيري مي شود)

-پهناي باند راديويي كل : رنج فركانسي كه گيرنده قادر به آشكارسازي آنها مي باشد راگويند.

-توانايي پردازش چندين سيگنال: ميزان قابليت و توانايي گيرنده درتشخيص و تميز دادن بين دو سيگنال راداري درفركانس هاي متفاوت در درون پهناي باند لحظه‌اي يك گيرنده

پردازشگرهاي ديجيتالي درگيرنده هاي ديجيتالي

به دليل استفاده از تكنيك سوپرهيتروداين درگيرنده هاي ديجيتالي ابتدا به مقدمه اي از اين گيرنده ها مي پردازيم سپس گيرنده هاي ديجيتالي را شرح داده و سپس به پردازشگر ديجيتالي كه مهمترين قسمت اين بخش از گيرنده هاست مي پردازيم.

 

گيرنده هاي سوپرهيتروداين:

گيرنده هاي سوپرهيتروداين از رايجترين و پركاربردترين نوع گيرنده ها درجهان براي تقريباً همه سيستم هاي دريافت راديويي و راداري با بهره گيري از ساختار سوپرهيت مي باشد. درگيرنده سوپرهيت نياز به تقويت كننده راديويي باند پهن براي اصلاح حساسيت نيست بلكه به جاي آن، سيگنال [۱]RF با استفاده از يك مخلوط كننده يا ميكسر و يك نوسان ساز محلي[۲] به يك فركانس مياني[۳] تبديل و سپس با استفاده از يك تقويت كننده IF، گين با بهره مورد نياز بدست مي آيد. سيگنال تبديل شده به فركانس پائين[۴] ازميان يك فيلتر ميان گذر[۵] عبور مي كند، اين فيلتر باعث عبور بودن تضعيف سيگنال مورد نظر شده و ساير سيگنالهاي ناخواسته بويژه سيگنالهاي ناشي از حاصلضرب هاي فركانسي كه باعث توليد اعوجاج اينترمدولاسيون و در نتيجه سيگنال نامطلوب مي شوند را حذف مي نمايد و آنها را عبور نمي دهد.

مزيت تبديل سيگنال RF به يك سيگنال IF با فركانس پائين تر به روش سوپرهيت اين است كه فيلتر ها و تقويت كننده هايي با پهناي باند باريك و با مشخصه هاي فركانس قطع[۶] نيز نيازمند است كه درفركانس هاي IF به راحتي در درسترس است به همين دليل گيرنده هاي سوپرهيتروداين داراي حساسيت بالا و انتخاب گري[۷] فركانس بسيار خوبي است كه باعث ايده آل بودن آنها براي آناليز دقيق و جزئي مشخصه هاي سيگنال دريافتي است. هرچند بسبب بالا بودن سطح انتخابگري فركانس اين گيرنده معمولاً داراي پهناي باند فركانس لحظه اي باريك بوده و قادر نيست چندين سيگنال ورودي را بطورهمزمان كنترل و پردازش نمايد. در زمينه پردازش بعداً مفصلاً بحث خواهد شد.

گيرنده هاي ديجيتالي :

بروز وظهور گيرنده هاي ديجيتالي نتيجه پيشرفت و توسعه در طراحي آي سي هاي سرعت بالا و امكان كوچك سازي و بهره گيري از كامپيوترهاي ديجيتال توانمند براي پردازش ديجيتالي سيگنال مي باشد. اصول عملكرد گيرنده ها براساس تبديل سيگنالهاي دريافتي به رشته بيتهاي ديجيتالي است. كه با نمونه برداري و كوانتيزه نمودن سيگنالهاي راديويي (RF)، با بهره گيري از مبدلهاي آنالوگ به ديجيتال با سرعت بالا انجام مي شود. بلوك دياگرام شكل ۱ يك گيرنده ديجيتالي رانشان مي دهد كه از ساختار سوپرهيتروداين براي بخش راديويي بهره گرفته است. فركانس نمونه برداري (FS) مبدل آنالوگ به ديجيتال بايستي حداقل دو برابر پهناي باند سينگنال IF به منظور تحقق معيار نايكوئيست باشد.

 

 

اگرچه انتظار اين است كه پردازش ديجيتالي نقش بسيارزيادي درتوسعه گيرنده هاي هوايي بازي كند اما محدوديتهاي فعلي در سرعت كارآيي و پردازش آي سي ها باعث محدوديت درپردازش پهناي باند لحظه اي سيگنال شده است.

اگرچه امروزه گيرنده هاي ديجيتال باوجود اين محدوديتها، قادرند تا پهناي باند لحظه اي از MHZ500 تا GHZ2 دركانال دريافت، تمامي سيگنال هاي دريافتي، حتي سيگنالهاي همزمان را به فرم ديجيتال پردازش نموده و براي هر سيگنال تمامي اندازه گيريها از جمله، زمان دريافت، دامنه، فاز، فركانس، پهناي پالس، مدولاسيون روي پالس را فراهم سازد.

دربسياري از كاربردهاي هوايي يك گيرنده ديجيتال بايستي قادر به ديجتايز نمودن سيگنال ورودي باشد، تا بتواند رنج وسيعي از فركانس را اشغال نمايد. درحال حاضر، مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال[۸] نمي توانند پهناي باندكافي و مناسبي را براي ديجيتايز نمودن مستقيم سيگنالهاي ورودي پوشش دهند. بنابراين، امروزه درگيرنده اي ديجيتالي معمولاً از مبدل A/D به همراه تكنيك سوپرهيروداين، كه سيگنال RF موردنظر راكاهش داده و به فركانس IF تبديل مي كند. استفاده مي شود تا بتوان از تكنيكهاي پردازشي سيگنال ديجيتال بهره گرفت. شكل ۲ بلوك دياگرام يك گيرنده ديجيتال با استفاده از ساختار كاهش دهنده فركانس يا سوپرهيتروداين را نشان مي‌دهد.

 

 

 

 

 

همانطور كه مي دانيد درپردازش ديجيتالي تبديل فوريه يكي از مهمترين بحثهاي اين بخش از تكنولوژي محسوب مي شود لذا دراين بخش از مقوله به تبديل فوريه و بحث هاي مربوط به آن مي پردازيم.

نمونه برداري از تبديل فوريه

همانطور كه مي دانيد در پردازش ديجيتالي سيگنال تبديل فوريه يكي از مهمترين بحثهاي اين بخش از تكنولوژي محسوب مي شود لذا دراين بخش از مقوله به تبديل فوريه و بحث هاي مربوط به آن مي پردازيم.

نمونه برداري از تبديل فوريه

دراين بخش، ما به صورت عمومي تر به بحث درمورد ارتباط بين يك دنباله غيرتناوبي فوريه X(ejw) مي پردازيم و دنباله متناوب به لحاظ اينكه ضرايب DFS مرتبط بانمونه هاي X(ejw) مي باشند به صورت برابر درفركانس جا مي گيرند. ما اين

[۱] . Radio Frequency

[۲] . Local Osilator

[۳] . Inter Mediate Frequency

[۴] . Down Converted

[۵] . Band Past Filter

[۶] . Cut-off

[۷] . Selectivity

[۸] . Analog to Digital

تحقیق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) Discrete time signal processing

نوشته تحقیق پردازشگرهاي ديجيتال يا (DSP) Discrete time signal processing اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان

پيش بيني وسايل بهداشتي مناسب و كافي، توزيع صحيح آب و دفع فاضلاب همواره از مسائل بسيار حائز اهميت در معماري ساختمانها مي باشند كه در صورت عدم كفايت مي توانند مشكلات فراواني براي ساكنين آنها پديد آورند. در اين فصل با چگونگي طراحي صحيح و محاسبات شبكه لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان آشنا خواهيم شد.

 • سيستم آبرساني ساختمان:

اولين قدم در راه آبرساني ساختمانها، تأمين آب سالم و بهداشتي است. آب مصرفي ساختمان ممكن است از آب لوله كشي شهر، چاه، قنات و يا رودخانه تأمين شود. كنترل كيفيت آب از نظر املاح محلول، رنگ، بو و مزه و باكتريهاي موجود در آن از لخاظ بهداشتي واجد اهميت حياتي است. اين مهم درمورد آب شهر توسط سازمان ذيربط متداوماً انجام مي پذيرد، ولي در صورتيكه آب مصرفي ساختمان بطور اختصاصي از منابعي نظير چاه ، قنات و رودخانه تأمين شود، بايد قبلا ويژگيهاي آن از نقطه نظرهاي مزبور را اساس دستورالعملها و مقررات مدون مورد تدقيق و بررسي قرار گرفته نسبت به ايجاد كيفيت مطلوب اقدامات مقتضي بعمل آيند.

مشخصات آب- اين مشخصات را مي توان به سه دسته فيزيكي، شيميايي و ارگانيك تقسيم نمود:

الف- مشخصات فيزيكي : ويژگيهايي از قبيل دما، رنگ، تيرگي[۱]، بو ومزه جزو خواص فيزيكي آب آشاميدني محسوب مي‌شوند. تمام اين خواص غير از دما، از طريق مطالعه روي نمونه آب مورد نظر، در آزمايشگاه مورد تدقيق قرار مي گيرند. تيرگي آب كه مربوط به گل و لاي معلق در آن است، در سيستم آمريكايي بر حسب قسمت در ميليون (ppm) [2] مواد معلق در آب كه معادل ميلي گرم در ليتر مي باشد، بيان مي گردد. مثلاً اگر ميزان مواد معلق در آب برابر ۱۰ ppm باشد، آب در ليوان به صورت غبارآلود ديده مي‌شود. تيرگي مناسب براي آب معمولا ۵ ppm است. رنگ آب نيز كه از نظر مصرف كننده واجد اهميت مي باشد، پس از خارج كردن گل و لاي موجود در آن ( از طريق سانتريفوژ) و در قياس با رنگ استاندارد و مجاز اندازه گيري مي‌شود. بو و مزه آب كه مربوط به مواد آلي و يا تركيبات شيميايي آن است بايد بطور كامل برطرف گردد تا آب قابل شرب شود.

ب- مشخصات شيميايي خواص شيميايي آب مصرفي از نظر ميزان سختي، درجه اسيدي (pH )، مقدار آهن و منگنز وساير فلزات ، با تكنيكهاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرند. مقدار كل فلزات موجود در آب نبايد از ۱۰۰۰ ppm و در بعضي موارد از ۵۰۰ppm تجاوز نمايد. جدول A-5 ميزان حداكثر مجاز مواد شيميايي موجود در آب را بر حسب ppm  نشان مي‌دهد.

 

جدول A-5 : حداكثر مجاز مواد شيميايي موجود در آب

Ppm  
۰٫۱ Lead
۰٫۰۵ Arsenic
۰٫۲ Copper
۵٫۰ Zinc
۱۲۵ Magnesium
۰٫۳ Iron
۲۵۰ Chlorides
۲۵۰ Sulfates
۰٫۰۰۱ Phenol (in comounds)
۱٫۰ (optimum concentration for prevention of tooth decay) Fluorine

درجه سختي آب در سيستم آمريكايي از روي ميزان كربنابت كلسيم[۳] موجود در آب بر حسب ppm تعيين مي‌شود. بالا بودن ميزان سختي آب باعث نزول كيفيت و ميزان مقبوليت آن از نظر مصارف مختلف خواهد شد. مثلاً صابون در آبي كه سختي آن زياد باشد خوب كف نمي كند و لذا مصرف آن بيشتر مي‌شود. در مورد وسايل و اجزاء سيستم رمايش از قبيل ديگ و رادياتور و غيره كه تشكيل رسوب روي جدار داخلي آنها باعث كاهش قدرت انتقال حرارتشان مي شود، ميزان كربنات كلسيم آب بايد خيلي كمتر از ۱۵۰ ppm باشد. از طرف ديگر ، آبي كه درجه سختي آن كمتر از ۳۰ ppm باشد براي آشاميد چندان گوارا نيست، لذا در مورد آب آشاميدني ميزان سختي آب نبايد از اين حد تنزل كند. ميزان تمركز يون هيدروژن كه بعنوان pH ناميده شده و خاصيت اسيدي آب با آن سننجيده مي شود، يكي ديگر از موارد قابل بررسي است. چنانچه عدد pH آب برابر ۷ باشد طبيعي است، كمتر از آن نشان دهنده خاصيت اسيدي و بيشتر از آن نشانه خاصيت قليايي آب است. آبي كه داراي خاصيت اسيدي باشد مي تواند سبب خودگي لوله ها گردد. براي اندازه گيري pH آب از معرفهاي شيميايي استفاده مي‌شود. ميزان تمركز آهن و منگنز آب وقتي بيش از ۰٫۳ ppm باشد ممكن است رنگ لباس را تغيير دهد و اگر افزون بر ۰٫۲ ppm باشد براي بيشتر مصارف صنعتي مناسب نيست.

ج- خواص ارگانيك- در آهاي طبيعي همواره تعداد بسيار زيادي موجودات تك سلولي از قبيل انواع باكتري، پلانكتون و جلبك زندگي مي‌كنند كه برخي از آنها مي توانند موجد انواع بيماريهاي عفوني در انسان يا حيوان باشند. تشخيص و تعيين ميزان ارگانيسم هاي ميكروبي موجود در آب، از طريق يك سلسله آزمايشات دقيق باكتريولوژيكي و بيولوژيكي روي نمونه‌هاي استاندارد صورت مي گيرد.

فشار و افت فشار آب :

براي درك بهتر مباحث بعدي لازم است توضيحي هر چند مختصر در مورد فشار و افت فشار آب داده شود:

الف – فشار استاتيك[۴] آب (PS) اين فشار كه فشار ساكن نيز ناميده مي‌شود ناشي از وزن ستون آب مي باشد و در يك سطح معين بطور يكسان به تمام جهات از جمله جدار لوله وارد مي گردد:

[۱] – Turbidity.

[۲] – Part per Million

[۳] – CaCO3

[۴] – Static Pressure

طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان

نوشته طرح و محاسبه سيستم لوله كشي آب و فاضلاب ساختمان اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي

گزارش كارآموزي

پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضاي آزاد)

چكيده :

به منظور تعيين نياز غذايي و آبي و دمائي گياهان فصلي در هر يك از مراحل رشد شامل كاشت بذر تا رسيدن به مرحله گلهدهي كه عموماً هدف اصلي در كاشت اين نوع گياهان فضاي سبزي باشد و با توجه به اينكه عامل تعيين كننده در بازار صنعت گل، زيبائي و طول عمر گل ها با حفظ طراوت و شادابي است توصيه هاي تغذيه اي با درك نيازهاي غذايي و آبي و مكاني در هر يك از تيره هاي انتخابي به عمل آمده، تا با توجه به شرايط فيزيكي و شيميائي خاك هر منطقه به ايده آل خود در جهت پرورش و تكثير اين نوع گياهان نزديك شويم.

همچنين توصيه هايي در زمينه چينش هر يك از اين گونه هاي گياهي در كنار هم و يا در كنار گياهان ديگر براي ايجاد فضايي سبزي نشاط آور شده است. همچنين در هر يك از تيره هاي منتخب از گياهان فصلي طوري به  جزئيات مربوط به كشت و كار و نگهداري پرداخته شده كه مخاطب با داشتن حداقل مشكلات از لحاظ ناهنجاريهاي رشدي و آفات و بيماريها با اصول  پيشرفته علمي كار آشنا شود.

 

مقدمه:

از آن زمان كه بشر متعقل، به بلاغت فكري و شعور باطني رسيد براي حفظ بقاي خود كوشش نمود و به موازات تلاش براي تهيه غذا و پوشاك و مسكن به حفظ سلامت خويش مي انديشيد بنابراين براي تأمين سلامتي و رفع ناراحتي هاي دروني و بروني جسم خويش درصدد بر آمد  كه از موهبات الهي مدد بسته و موجبات سلامتي تن را فراهم سازد . مردم ايران نيز از دير باز به گلكاري علاقه داشتند و از مهمترين كلكاريها در ايران مي توان به گلكاري هاي باغات قصور سلطنتي مظفرالدين شاه اشاره كرد كه مظفرالدين شاه پس از مشاهده گلكاريهاي زيبا در سفر به اروپا تصميم به اجراء آن در قصور سلطنتي خود نمود و اين كار توسط دو برادر از اهالي چكسلواكي و استخدام آنها براي زيبا سازي فضاي اطراف قصر انجام پذيرفت در دوران ديگري مرحوم وسلاف پرتيوا در باغ خود مردم را كم كم آشنا به بعضي گلهاي زيبا و جديد نمود. و اينك اگر بخواهيم حركت تكاملي را در زمينة بهره گيري كامل و بهينه از منابع طبيعي و مالي داشته باشيم بايد دانش و عمل در كنار هم باشد. مسلماً براي يك كارآموز رشته كشاورزي بهترين طريقه يادگيري و پرورش گل و احياي فضاي سبز نشاط آور به طوريكه هم تكنيك را بياموزد و هم با مسائل ظريف حين كار آشنا شود اينست كه تحت نظر كارشناسان مجرب اين امور عملاً آموزش ببيند.

 

فصل اول

مشخصات تاريخچه تأسيس و توسعه شركت با واحد توليدي:

خصوصيات پاركت سيمرغ (مركز آموزشي گل و گياه)

مركز آموزش گل و گياه واقع در پارك سيمرغ است اين پارك واقع در خيابان ۳۰ متري نيروي هوايي است با مساحت حدود m8960 كه در سال ۱۳۶۳ تأسيس شده اين مركز حاوي كلاس آموزش- آزمايشگاه و كتابخانه و بخش اداري است. و نمايشگاهي از گل و گياه نيز در اين مركز داير است.

كتابخانه اين مركز حاوي كتابهاي مختلف در زمينه هاي كشاورزي، علوم دامي، علف هاي هرز، سموم و آفات و عكس ها و بروشوها كه تماماً مربوط به منطقه ۱۳ است. در آ‌زمايشگاه انواع سموم از جمله بنوميل زينب و كنفيدور و غيره وجود دارد و علفهاي هرز خشك شده و تخم گياهان مثل: آهار، ايري، ناز و حشرات از راستة پروانه ها و سوسك ها و انواع پيوندها مثل اسكنه و تراشه اي و انواع خاكها مثل خاك برگ و خزه ها نام گياهان موجود در محوطه پارك شامل درختاني مانند چنار- تبريزي- سرو معمولي ، افرا، كاج موگو ، سروبادبزني و گياهان ديگر مانند ختمي و ياس و خرزهره و ترون و نهايتاً گياهان فصلي كه چهره زيبا و نشاط آوري به پارك بخشيده اند خصوصيات گلخانه بوستان وحدت: دراين گلخانه كه به مساحت ۶۰۰ متر مربع كه بيش از ۶۰  نوع گياه آپارتماني و چند نوع گياه فصلي وجود دارد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

چكيده ……………………………….. ۲

مقدمه ………………………………. ۳

فصل اول: مشخصات تاريخچه تأسيس واحد كارآموزي. ۴

فصل دوم: بررسي شرح وظايف و فعاليتهاي صورت گرفته و تكنيكهاي به كار رفته ۵

فصل سوم: پرورش و تكثير گلهاي فصلي (گلهاي فضاي آزاد) ۷

گلهاي فصلي پيازي………………………. ۷

زمان كاشت…………………………….. ۸

گل نرگسي: Narcissus ……………………..

مشخصات گياه شناسي……………………… ۹

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۱۰

بستر كاشت…………………………….. ۱۰

نياز آبي……………………………… ۱۱

كاربرد ………………………………. ۱۱

گل كوكب كوهي Rudbeckial: L ………………..

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۲

 

زمان كاشت و نحوه ازدياد ……………….. ۱۲

بستر كاشت نياز آبي…………………….. ۱۳

كاربرد……………………………….. ۱۳

گل رعنا زيبا Gaillardia Pulchella Faug………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۴

زمان كاشت و نحوه ازدياد ……………….. ۱۵

بستر كاشت ……………………………. ۱۵

نياز آبي……………………………… ۱۶

كاربرد……………………………….. ۱۶

گل سلوي- صلبي Salvia: L…………………..

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۷

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۱۷

بستر كاشت…………………………….. ۱۸

نياز آبي……………………………… ۱۸

كاربرد……………………………….. ۱۹

گل مينا چمني Bellis Perennis: L………………

مشخصات گياه شناسي……………………… ۱۹

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۲۰

 

بستر كاشت…………………………….. ۲۰

نياز آبي …………………………….. ۲۰

آفات و بيماريها……………………….. ۲۱

كاربرد……………………………….. ۲۱

گل هميشه بهار Calendula officinalis : L………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۲۲

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۲۳

بستر كاشت…………………………….. ۲۳

نياز آبي …………………………….. ۲۳

كاربرد ………………………………. ۲۴

گل جعفري Tagetes L……………………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۲۵

زمان كاشت و نحوه ازدياد………………… ۲۶

بستر كاشت…………………………….. ۲۶

نياز آبي……………………………… ۲۷

كاربرد……………………………….. ۲۷

گل ميمون Antirrhinum L…………………….

مشخصات گياه شناسي……………………… ۲۸

 

زمان كاشت و نحوه ازدياد ……………….. ۲۹

 

بستر كاشت ……………………………. ۳۰

نياز آبي……………………………… ۳۱

آفات و بيماريها……………………….. ۳۲

كاربرد ………………………………. ۳۲

فهرست منابع…………………………… ۳۴

 

گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي

نوشته گزارش كارآموزي پرورش و تكثير گلهاي فصلي اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 

پروژه طرح كسب و كار بانك اطلاعات جامع مراسم

۱ـ۲ـ مأموريت طرح كسب و كار:

راه اندازي يك شركت خدماتي

تأمين درآمد و استقلال اقتصادي

خدمت به جامعه

صرفه جويي در وقت و هزينه

قدرت انتخاب بيشتر

۲ـ۲ـ فهرست محتوا :

۱ـ ليست تالارهاي موجود در شهر

۲ـ ليست عكاسان و فيلم برداران مختلف در سطح شهر

۳ـ موسيقي

۴ـ ليست سالن هاي تهيه غذا و يا آشپزخانه ها با توضيح منوي آنها و قيمت ها و…

۵ـ اسامي سالن هاي آرايش زنانه و مردانه

۶ـ مكانهايي كه ماشين عروس، دسته گل و تاج گل درست مي‌كنند (مثل گل فروشي‌ها)

۷ـ اسامي مزون هاي لباس (شب، نامزدي، عروسي و …)

۸ـ چيدن سفره عقد ـ نامزدي ـ تزئينات

۹ـ آژانسهاي اتومومبيل جهت كرايه ماشين و…

۱۰ـ اسامي شيريني فروشي ها و ميوه فروشي ها (براي تهيه كيك وشيريني و ميوه)

۱۱ـ اسامي مكانهايي كه ظروف و لوازم لازم براي برگزاري مراسم (ميز، صندلي و…) را اجاره مي دهند

۱۲ـ ليست تمامي مساجد موجود در سطح شهر

۳ـ۲ـ مشخصات مجريان طرح  و همكاران

عنوان سمت تاريخ تولد سابقه كاري تحصيلات
مدير عامل ۱۳۶۴ پنج سال فوق ديپلم IT
معاون ۱۳۶۵ سه سال فوق ديپلم IT
مسئول بانك ۱۳۶۱ چهار سال فوق ديپلم IT
امور داخلي ۱۳۶۲ سه سال فوق ديپلم IT

 

 

۴ـ۲ـ اهداف كلي چشم انداز و اهداف

هدف از تأسيس اين شركت آسان تر كردن اين گونه مراسم اشتغال عده اي از جوانان مكانيزه كردن، به روز بودن اين گونه كارها و بألاخره گسترده كردن اين نوع بانكهاي اطلاعاتي در موارد و موضوعات متفاوت ديگر ممكن است.

۵ـ۲ـ محصول يا خدمات

انتخاب تالار و آرايشگاه، همچنين نحوه تزئيين ماشين نوع ماشين، تزئين كيك و ميوه وشيريني و زمان سرو غذا و ديگر خوردنيها ـ نوع غذا، نحوه چيدن سفره عقد و تزئينات، مدل لباس و از طريق بانك اطلاعاتي.

۶ـ۲ـ محل

يك شركت واقع در محل مناسب از لحاظ محيطي و داراي ۳ اتاق به مساحت ۱۲ متر مربع و يك سالن پذيرايي به مساحت ۶۰ متر مربع يكي از ا تاقها، اتاق مدير عامل. ديگري اتاق مخصوص مراجعين و سومين اتاق مربوط به امور داخلي شركت مي باشد. سالن پذيرايي در صورت زياد بودن تعداد مراجعين به عنوان اتاق انتظار در نظر گرفته مي شود.

۷ـ۲ـ مسائل امنيتي

چون، مكانهايي مانند آرايشگاه ها در ارتباط هستيم مسائل امنيتي نقش مهمي را در كارمان ايفا مي‌كند. لذا با توجه به اينكه كساني كه به عنوان عروس به آرايشگاه مي‌روند به‌ آنها اعتماد مي‌كنند و عكس خود را در اختيار آنها قرار مي‌دهند ما هم بايد سعي كنيم كه اين عكسها در اختيار افراد سود جو قرار نگيرد. همچنين فيلم بردارها و عكس برداراني كه به مشتريان معرفي مي‌كنيم بايد افراد خوبي باشند و مورد اعتماد ما باشند. در مورد وسايلي كه به مشتريان كرايه مي دهيم بايد آنان سعي كنند قوانين امانتداري را رعايت كنند و اين وسايل را همانطور كه تحويل گرفته اند به ما تحويل دهند.

۸ـ۲ـ ارزشهاي بنيادي

پايبندي به شئونات اخلاقي اسلامي و قرار دادن اطلاعات به روز در اختيار مشتريان است.

۳ـ توصيف فرصت

براي برگزاري مراسم آبرومند و با قيمت مناسب و با كمترين زمان ممكن به ما مراحعه نمائيد. ما مي توانيم اطلاعات جامعي از كليه خدمات ذكر شده را به شما ارائه دهيم همچنين CD هاي كارهاي خود را با هزينه مناسب در اختيار شما قرار دهيم، ما بانكي را طراحي مي‌كنيم كه شامل تمام اطلاعاتي براي برگزاري يك مراسم است هم اكنون چنين بانك اطلاعاتي وجود ندارد و براي برگزاري چنين مراسمي حتي با حداقل امكانات وقت بسياري صرف مي شود.

۴ـ توصيف ايده

حال ما مواردي را كه در بانك اطلاعاتي خود با كمترين زمان و هزينه مناسب در اختيار شما قرار مي دهيم شرح مي دهيم.

۱ـ تالارهاي موجود در سطح شهر

۲ـ عكاس و فيلم بردارهاي مختلف در سطح شهر

فهرست مطالب

۱ـ عنوان طرح

۲ـ اجزاي طرح

۱-۲- مأموريت طرح كسب و كار

۲-۲- فهرست محتوا

۳-۲- مشخصات مجريان طرح و همكاران

۴-۲- اهداف كلي چشم انداز و اهداف

۵-۲- محصول يا خدمات

۶-۲- محل

۷-۲- مسائل امنيتي

۸-۲- ارزشهاي بنيادي

 

۳ـ توصيف فرصت

۴ـ توصيف ايده

۵ـ تعريف و توصيف كسب و كار

۶ـ تحليل و استراتژي بازار

۷ـ تحليل مالي

۱-۷- هزينه ها

۲-۷- امور مالي

۳-۷- صورتحساب درآمد در يك ماه

۴-۷- صورتحساب دستمزد

۵-۷- صورتحساب هزينه ها

۶-۷-  برآورد تجهيزات

۷-۷- صورتحساب سود و زيان

۸ـ اسناد و مدارك

۹ـ بازار يابي

۱-۹- روشهاي تبليغ

 

۱ـ عنوان طرح

بانك اطلاعات جامع مراسم ….

نام موسسين: سيد نساء سيدحسيني ـ مهراوه علايي مهابادي ـ هنگامه عليدوست ـ نسترن گشاني

تاريخ تأسيس : ۲۷/۷/۸۵

شماره ثبت : ۲۲۲۲۲

۲- اجزاي طرح

پروژه طرح كسب و كار بانك اطلاعات جامع مراسم

نوشته پروژه طرح كسب و كار بانك اطلاعات جامع مراسم اولین بار در فايل مارکت - بازار فايل. پدیدار شد.

لطفا از لینک زیر دانلود کنید دانلود 

فایل

Powered by WPeMatico

نظرات() 
 • آخرین پستها

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :
خرید تلویزیون تلویزیون سونی سینما خانگی گوشی شیائومی گوشی آیفون تاچ ال سی دی برد گوشی گوشی سامسونگ گوشی هواوی قیمت یاب گوشی آنر

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic